Gå til hovedindhold

Nedsat overblik - et usynligt handicap

Spørgsmål

Jeg har en Viv som har sclerose. Vi er lidt af den alternative type, så vi har brugt alternativ medicin for at holde sygdommen på afstand. Hun har haft føleforstyrrelser og mistet synet på det ene øje og lidt på det andet. Det er for mig, ikke det der er problemet. Specielt fordi hun via medicinen har fået det meste af synet tilbage. Det der er problemet er, at hun har ændret sig. Hun har problemer med at se større sammenhænge, og er blevet - jeg er ikke sikker på, hvordan jeg skal formulere det - mere simpel i hendes tankegang? Jeg kan jo ikke spørge hende om, hvad hun syntes at hun tænker anderledes. Hvad er de normale symptomer på sclerose og påvirkning af hjernen?

Svar

Du skriver, at din kone udover nedsat syn har fået en anden måde at tænke på. Hun har svært ved at se større sammenhænge og er blevet mere simpel i sin tankegang. Symptomerne på sclerose kan være forskellige både fra person til person og hos den samme person på forskellige tidspunkter. Hyppige symptomer er dog fysiske vanskeligheder som problemer med balancen, nedsat kraft i arme og ben samt problemer med synet. Ganske mange har dog også symptomer, der medfører vanskeligheder, som er mere usynlige for andre som træthed og problemer med tænkningen.

Mange mennesker med sclerose oplever, at det er blevet svære at skabe sig overblik over en situation eller en problemstilling. Det kan f.eks. være svært at finde ud af, i hvilken rækkefølge det er mest hensigtsmæssigt at foretage sine indkøb, eller det kan være svært at skabe sig overblik over forskellige argumenter i et debatprogram. Det er en kompliceret kognitiv proces, der danner grundlag for disse overvejelser. Vi neuropsykologer siger, at det kræver abstraktionsevne. Abstraktion forudsætter at flere kognitive funktioner (områder af tænkningen) samarbejder. Hvis én funktion er nedsat, vil det medføre problemer for andre dele af tænkningen. Mange med sclerose oplever f.eks. problemer med at have flere bolde i luften samtidigt. De har reduceret evne til at dele opmærksomheden på flere ting på en gang. Hvis man skal se sammenhænge og danne sig overblik, er det ofte nødvendigt at kunne sammenholde flere informationer på en gang. Hvis det ikke er muligt kan tankegangen forekomme simpel, som du beskriver, at du oplever, at din kones tankegang er blevet.

En måde at kompensere for dette på er at fastholde de enkelte dele, f.eks. de forskellige butikker eller argumenterne fra debatten, ved at skrive dem ned for derefter evt. at systematisere dem yderligere (f.eks. for og imod). Det handler om at fastholde informationerne et andet sted end i hovedet.