Gå til hovedindhold

Multimediebeskatning 2

Spørgsmål

Jeg er i fleksjob med mulighed for at arbejde hjemmefra som skånehensyn. Jeg er i den situation, at multimedieskatten nu rammer mig, hvorfor jeg står i en klemme og kan risikere at stå uden job - hvis jeg får flere sygedage - fordi jeg ikke selv har råd til at betale mit bredbånd grundet multimedieskatten.

Er der ingen i regeringen der har interesse i at kronisk syge kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet? Hvis jeg ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det medføre flere sygedage for mig, da jeg udtrættes nemt når jeg skal ud og jeg desuden kan have dårlige dage, efter hospitalskontrol mv.

Svar

&#160

Multimediebeskatningen indføres pr. 1.1.2010. Rent praktisk betyder det en øget skat mellem ca. 1.225 kr. - 1.700 kr. årligt, alt afhængig af om du betaler bundskat eller topskat.

Der er - mig bekendt - ikke taget særlig hensyn til ansættelsesforholdene, herunder personer i fleksjob.  De nærmere regler om, hvem de nye regler omfatter kan hentes på: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813779.

 

Hvorvidt multimediebeskatningen kan give anledning til fornyede lønforhandlinger ved jeg ikke, men må bero på en konkret drøftelse på din arbejdsplads, herunder drøftelse med din sagsbehandler omkring vurdering af tilskud til arbejdsgiver.