Gå til hovedindhold

Multimediebeskatning

Spørgsmål

Min arbejdsgiver har gjort det muligt for mig at arbejde hjemmefra, de dage hvor det af helbredsmæssige årsager er svært for mig at komme til min arbejdsplads. Jeg har således fået stillet PC, mobiltelefon og ADSL-forbindelse til rådighed.

Mit spørgsmål er: Bliver jeg som skleroseramt fleksjobber nu multimediebeskattet heraf? Jeg har egen privat PC og privat mobiltelefon.

Multimedieskatten er et voldsomt tilbageskridt for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Min hverdag hænger kun sammen, fordi min arbejdsgiver har stillet de nødvendige redskaber til rådighed for mig. Redskaber, som jeg finder, er på linie med andre hjælpemidler til handicappede. Denne fleksibilitet har betydet, at der er mange dage, jeg har undgået en sygemelding, fordi jeg har muligheden for at arbejde hjemmefra.

Fleksjobbere er generelt ikke højt lønnede - det er jeg heller ikke - og multimedieskatten er en stor udgift. Kan jeg på nogen måde søge om tilskud/trække multimedieskatten fra?

Svar

Multimediebeskatningen indføres pr. 1.1.2010. Rent praktisk betyder det en øget skat mellem ca. 1.225 kr. - 1.700 kr. årligt, alt afhængig af om du betaler bundskat eller topskat.

Der er - mig bekendt - ikke taget særlig hensyn til ansættelsesforholdene, herunder personer i fleksjob. De nærmere regler om, hvem de nye regler omfatter, kan hentes på: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813779.

Jeg tror, at indførelse af denne beskatning kan medføre drøftelse af lønforhold på de enkelte arbejdspladser. Hvorvidt det vil kunne godkendes med forhøjelse af lønnen i forhold til kommunens tilskud til arbejdsgiver kan jeg ikke på nuværende tidspunkt udtale mig om, men vil antage, at det beror på en konkret vurdering.