Gå til hovedindhold

Mulighed for fritagelse for registreringsafgift

Spørgsmål

Jeg har søgt og fået afslag på et lån, til støtte ved køb af invalidebil.

Min redning ville være, at jeg, som permanent kørestolsbruger, gennem Told og Skat kunne få fritagelse for registreringsafgift, så jeg ville have råd til at købe en brugt invalidebil.

Jeg har i den forbindelse netop haft kontakt til en ansat i Told og Skat, med forstand på den slags, og jeg blev oplyst om, at jeg kun kunne blive fritaget for registreringsafgift såfremt kommunen har bevilget støtte til køb af bil - hvilket jeg jo har fået afslag på.


Jeg er nærmest chokeret, da jeg så ikke har skyggen af chance for nogensinde at få råd til at anskaffe mig et køretøj. Jeg har tre halvstore børn og skulle gerne kunne have et liv sammen med dem. Mit spørgsmål lyder derfor: Er det virkelig rigtigt, at jeg ikke kan blive fritaget for registreringsafgiften?

Svar

Nu ved jeg jo ikke med hvilken begrundelse du har fået afslag på handicapbil. Jeg opfatter ikke dit spørgsmål sådan, at du er kørestolsbruger på nuværende tidspunkt.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 804 af 29.6.2007 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 2, at afgiftsfritagelse blandt andet kan gives til køretøjer, der er fritaget for vægtafgift eller omfattet af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt, med reduceret sædeantal, anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere.

Det er derfor, ud fra min opfattelse af din situation, et korrekt svar, som du har fået fra Told og Skat. For fuldstændighedens skyld, og for at undgå misforståelser, vil jeg anbefale dig at få svaret skriftligt.