Gå til hovedindhold

Mulighed for at bo i fritidshus

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i snart 20 år og er på førtidspension. Som alle andre har jeg forskellige gener, jeg kan færdes frit (på de fleste dage), dog må jeg ikke længere køre bil pga. synet. Men jeg har virkelig problemer med larm og uro, vi bor i en lejlighed inde i byen, og der er jo altid biler, motorcykler, knallerter og mennesker omkring én, som der jo nu skal være i en by. Men jeg bliver så træt, jeg kan ikke koncentrere mig, mister hurtigt overblikket, det er som om, al larmen tager al den energi jeg nu måtte have den dag.

Jeg har så meget brug for ro, brug for at kunne gå i min egen lille verden. Jeg bor sammen med min dejlige kæreste, vi kommer begge fra landet. Hver gang vi er uden for byens larm, får jeg det så godt, jeg får mere overskud, de symptomer jeg har bliver mindre, jeg føler det som om min hjerne får ro til at "komme sig". Vi er nu begyndt at undersøge mulighederne for at bo i et fritidshus. Derfor vil jeg så gerne spørge, hvordan mulighederne er for at få dispensation for at bo i et fritidshus hele året?

Svar

Jeg forstår det sådan, at I på nuværende tidspunkt ikke har en fritidsbolig.

Reglerne om bopæl i sommerhus/fritidshus fremgår af planlovens § 40

§ 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. § 56, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbudet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

Selve planloven kan du finde her på Retsinformation.dk. De fleste kommuner har også en beskrivelse på deres hjemmeside, så helt konkret synes jeg, at I skal forhøre jer, hvor I påtænker at købe hus. Det vil jo formentlig også være muligt at leje et hus i mere fredfyldte omgivelser, end hvor I bor nu.