Gå til hovedindhold

Modregning i fleksydelse

Spørgsmål

Min mand har sclerose, er i fleksjob på samme arbejdsplads, hvor han har været ansat i 10 år forinden han overgik til fleksjob. I året forinden han kom i fleksjob, optjente han en bonus, som først nu er kommet til udbetaling. Denne bonus har kommunen valgt at modregne hans fleksydelse, hvilket de hævder at være i deres gode ret til. Kan det virkelig være sandt?

Svar

Jeg forstår, at din mand er ansat i fleksjob efter reglerne efter 1.1.2013, hvor der udbetales løn fra arbejdsgiver i forhold til den arbejdsindsats, der ydes og kommunen beregner hver måned et fleksløntilskud. Reglerne om beregning af og fradrag i fleksløntilskud fremgår af bekendtgørelse nr. 811 af 27.6.2014, se Retsinformations hjemmeside: Her fremgår, at fleksløntilskuddet nedsættes (med henholdsvis 30% og 55% - afhængig af indtægt) af lønindtægt, der udbetales fra arbejdsgiver. Den bonus, som bliver udbetalt, er også lønindtægt og det lyder (desværre) korrekt, at kommunen har foretaget fradrag.

Din mand skal selvfølgelig have en skriftlig afgørelse med henvisning til lovhjemmel.