Gå til hovedindhold

Mit firma skifter pensionsselskab, jeg kan ikke komme med

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 48 år, har haft diagnosen sclerose siden 2010, hvor min ordinære beskæftelse blev afløst af et fleksjob. Min arbejdsgiver har en firmapensionsordning via Danica Pension. Pr. 01.06.2013 har min arbejdsgiver valgt at skifte pensionsleverandør til PFA Pension.

I den forbindelse har jeg modtaget afslag fra PFA Pension omkring overførsel af mine nuværende forsikringsdækninger. Konkret betyder det, at jeg skal videreføre min forsikringsdækninger hos Danica Pension på individuelle vilkår. Kort fortalt stiger min samlede præmiebetaling fra ca. kr. 2.500 årligt til ca. 30.000 årligt, og administrationsomkostningerne stiger fra 0,75% til 6% årligt. Konsekvensen er, at min pensionsopsparing fremadrettet bliver kraftigt reduceret - som jeg umiddelbart ser det ca. 500.000 kr. - hvilket jeg naturligvis er noget chokeret og overrasket over.

Kan det passe, at jeg bliver så meget dårligere stillet økonomisk i forhold til mine "raske" kollegaer pga at min arbejdsgiver skifter pensionsselskab?
Er der en uvildig instans, jeg kan henvede mig til, for at få en uddybende forklaring på sagen? Hvad er mine rettigheder og pligter?

Svar

Sikken en redelighed, jeg vil forsøge at belyse situationen og hjælpe dig videre.

Danica kan desværre sagtens tilrette din pensionsordning til individuelle vilkår, når du udtræder af den firmapension der var etableret, hvilket du naturligt gør når dit firma flytter aftalen til PFA. Din arbejdsgiver burde efter min mening have været opmærksom på at sikre, at ingen af de ansatte ville komme til at stå i din situation ved et leverandørskifte. Det samme burde PFA have været opmærksom på ved skiftet.

Normalt kan man som medarbejder udfylde en særlig "overførselserklæring ved leverandørskifte med uændret risiko" hvis ikke man kan udfylde den normale erklæring, og derved blive omfattet af den nye ordning. Man skal her underskrive på følgende:

"Jeg modtager ikke allerede udbetaling fra min tab af erhvervsevneforsikring"

"Jeg har ikke anmeldt en forsikringsbegivenhed i mit tidligere pensionsselskab, der endnu ikke er afklaret"

Kan man det, er man omfattet af det nye pensionsselskab, men maksimalt med de dækninger man havde i det gamle pensionsselskab.

Du bør kontakte din virksomhed, og din virksomhed bør kontakte PFA for en revurdering efter ovenstående, alternativt mener jeg din virksomhed må kompensere dig for det tab du lider.