Gå til hovedindhold

Minocyklin og infektioner

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide hvor langt jeres forskning er inden for infektioner som værende årsag/medårsag til sclerose? Her tænker jeg på infektioner som eksempelvis: Borrelia, Clamydia Pneumonia og andre lignede mycoplasma bakterier og eller andre bakterie- og virusinfektioner.

Mange af disse bliver vi ikke testet/undersøgt for og de tests der bruges her i landet er, efter min vurdering, ikke gode nok og viser ofte negative resultater, til trods for at prøver taget i udlandet, på mere følsomme tests, viser positive resultater.

Jeg er desuden meget interesseret i at vide hvordan forsøget med minocyklin går/er gået, da dette også er et antibiotika nogle udenlandske læger anbefaler, netop til mycoplasma-lignende bakterier. Dog bruges der en kombination med malariemidlet artemesia.

Svar

Det er rigtigt, at der forskes i behandling af sklerose med det antibiotiske middel minocyklin. Baggrunden herfor er dog ikke, at man mener, at medicinen virker på en infektion, der fremkalder sklerose. Man mener i stedet, at medicinen, ud over antibiotisk virkning, har dæmpende virkning på immunsystemet og en beskyttende effekt på nervesystemet.

Der er store undersøgelser i gang, der både undersøger effekten af minocyklin alene og effekten af minocyklin i kombination med interferon-beta. Der går desværre endnu nogle år inden resultaterne af disse undersøgelser kendes.

Jeg mener ikke, at der er nogen dokumentation for at sklerose skulle skyldes infektion med de mikroorganismer du nævner. I tidens løb har et meget stort antal mikroorganismer været mistænkt for at være en vigtig årsag til skleroseudvikling. Bortset fra Epstein-Barr virus har disse imidlertid stort set kunnet afvises som sygdomsårsag i andre undersøgelser.