Gå til hovedindhold

Min læge vil stoppe behandlingen

Spørgsmål

Jeg fik MS i 1994 og startede i 1996 med Betainterferonbehandling. Det har jeg fået indtil for en måned siden, da jeg ønskede at starte tabletbehandling pga. arvæv. Sygehuslægen mente ikke, at det var nødvendigt med medicin, da jeg ikke har haft rigtige attakker de sidste par år. Jeg er så stoppet og får ingen sclerosemedicin.
Jeg er i TRE-behandling hos en af Scleroseforeningens psykologer, som ikke mener at det er forsvarligt at tage mig af medicin, som jeg har taget i 18 år, uden at scanne mig nu og om et år, da der stadig kan være sygdomsudvikling, som jeg kunne have været medicineret for. Jeg ønsker en second opinion, da den sidste MR-scanning taget for ca. 3 år siden viste en udvikling fra den forrige MR-scanning. Desuden har jeg stadig prikkende/brændende nervesmerter, som jeg får Lyrica for.

Svar

Jeg kan dårligt svare konkret på dit spørgsmål vedrørende behandling, da det kræver indgående kendskab til din sygehistorie, neurologiske status og undersøgelsesresultater. Generelt kan jeg sige, at hvis man vil skifte fra en sygdomsdæmpende MS behandling til en anden, sker dette sædvanligvis uden at man drager indikationen - dvs. årsagen til man startede behandlingen - i tvivl. Hvis man ikke har haft attakker på en behandling, kan det jo være fordi behandlingen har haft den ønskede effekt, og dermed er der grund til at fortsætte en ny behandling.

Nu ved jeg som sagt ikke, om der gør sig særlige forhold gældende i din sag, og det må du afklare med din MS læge. Hvis man stopper behandlingen, vil det nok være en god ide, at bruge MR til at monitorere sygdomsaktivitet, hvilket man under alle omstændigheder også vil gøre, ved opstart af ny sygdomsdæmpende behandling.