Gå til hovedindhold

Miljøfaktorer og MS

Spørgsmål

Jeg har sekundær progressiv sclerose, og har som så mange andre spekuleret på, hvad der egentlig er årsag til min sclerose - har ikke mig bekendt sclerose i familien. I hvor høj grad har man egentlig undersøgt miljøfremmede stoffer som årsag?

På det seneste er der jo kommet en del undersøgelser frem om polyflourerede stoffer. Blandt andet at de er vidt udbredt, og kan påvirke menneskers immunforsvar. Selvfølgelig er det sværere at påvise, at de skulle være årsag til sclerose, end at de hæmmer udviklingen af antistoffer ved vaccination, men alligevel var det måske en mulighed at kæde udbredelsen af polyflourerede stoffer sammen med udbredelsen af sclerose.

For mit eget vedkommende har jeg i årevis dyrket friluftliv, og har i den forbindendelse været udsat for imprægnerede telte, overtøj og meget andet med polyflourerede stoffer. En simpel forklaring på, at flere kvinder har sclerose kunne jo være, at kvinder er mere samvittighedsfulde med at imprægnere sko og andet, og derfor er mere udsat for polyflourerede stoffer?

Svar

Man ved meget lidt om, hvordan miljøfaktorer påvirker risikoen for at udvikle MS. Infektioner, rygning og D-vitamin er noget af det der er bedst belyst, men f.eks. miljøfremmede stoffer er ikke ordentligt undersøgt, og det er desværre meget komplekst at afgøre, om de kan have en relation til MS. Der er et tidsmæssigt sammenfald mellem introduktion af mijøfremmede stoffer og stigning i MS gennem de sidste 50 år, men i samme periode er der sket en række andre væsentlige ændringer i vores levevis. Man kan derfor ikke afgøre, om det er en enkelt faktor eller flere faktorer i kombinationen, der kan forklare stigningen. På Dansk Multipel Sclerose Center er der forskning i gang, der skal afdække miljøfaktorers indflydelse på forekomsten af MS, men desværre udføres der ikke undersøgelser om polyflourerede stoffer.