Gå til hovedindhold

Microlax

Spørgsmål

I hjemmeplejen passer vi en 72-årig dame med sclerose. Patienten har gennem de seneste 15 år dagligt taget en microlax, på anbefaling efter et ophold på et sclerosecenter.

Microlaxen gives alene for at stimulere tarmen og lukkemusklen. Den blødgørende virkning af indholdet udnyttes ikke, da patienten har omgående effekt efter indgift af microlaxen.

Patienten har tidligere selv kunne tage microlaxen, eller ægtefællen har hjulpet, men på grund af stadig svækkelse og nedsættelse af funktionsevnen, er patienten ikke længere selv i stand til at udføre opgaven, og har brug for hjemmeplejens hjælp.

Vi vil gerne fastholde den gængse sygeplejefaglige og korrekte metode med at give microlax, mens patienten ligger i sengen, også selv om patienten ikke skal være liggende for at indholdet kan virke optimalt efter foreskriften. Vi har ønsket at fastholde proceduren for at sikre, at sygeplejersken kan orientere sig og dermed undgå risiko for at komme til at stikke forkert, eller komme til at lædere tarmen.

I den konkrete situation er det dog meget problematisk at give microlaxen i sengen, da patienten ikke kan holde på microlax og afføring, indtil hun bliver liftet over på bækkenstol. Patienten oplyser selv, at hun aldrig har haft problemer med læsion på eller omkring tarm.

Spørgsmålet lyder derfor: Er risikoen for at komme til at stikke forkert eller lædere tarmen, så væsentlig, at vi bør fastholde proceduren med patienten liggende, for at sikre udsynet, eller er det forsvarligt at give microlax som patienten ønsker det - det vil sige siddende foroverbøjet på bækkenstol over toilettet, uden fri udsyn for personalet?

Er der derudover risiko for skadelige virkninger, efter mange års daglig indgift af microlax?

Svar

Hvis det var mig, der i dette tilfælde skulle give Microlax, ville jeg  lytte til patientens ønske og give hende det siddende. Det må være meget ydmygende for hende, at det går galt i liften hver gang - og som du selv beskriver, har hun jo en lang erfaring med denne behandling.

Min holdning til behandling med Microlax har ændret sig gennem årene. Jeg lærte for mange år siden, at denne behandling kun skulle gives en gang imellem ved særlige behov, Jeg fik vel egentlig også fornemmelsen af, at det kunne være farligt og i hvert fald vanedannende at tage dem dagligt.

Min erfaring har lært mig, at mange patienter har stor gavn af denne måde at kunne tømme tarmen på. Det gælder også for patienter, som måske godt kan klare at have afføring uden, men som ikke kan holde sig hvis trangen kommer - så  er det en stor sikkerhed, at have taget en Microlax, for eksempel inden de skal i byen.

Jeg synes ikke der er grund til at ændre behandlingen af din patient, når det fungerer godt.