Gå til hovedindhold

Merudgiftsydelse

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende sagsbehandling, som jeg håber, du kan svare på.

Jeg søgte om SL §100 i september 2007. Min sag kom så (endelig) for ankenævnet i juli 2008. Sagen blev hjemsendt til kommunen i september 2008, til genbehandling, på grund af dårlig sagsbehandling i første omgang.

Mit spørgsmål lyder: Har du oplevet, at kommuner kan finde på at "sylte" borgernes sager, når kommunen, af ankenævnet er blevet pålagt, at leve op til kravene om god sagsbehandlingsskik?

Kommunalbestyrelsen har ikke oplyst, hvor mange uger en §100 ansøgning må tage, når det handler om voksne. §100 til børn må tage 8 uger. Jeg går ud fra, det er det samme til voksne, men ved det ikke med sikkerhed?

Svar

Din kommune skal under alle omstændigheder oplyse dig om sagsbehandlingstiden. Disse regler fremgår af retssikkerhedslovens § 3.

Det er desværre ikke ukendt for mig, at mange ansøgninger, herunder også hjemviste sager fra De Sociale Nævn, har en meget lang sagsbehandlingstid.

Jeg plejer at anbefale, at man tager kontakt til lederen af afdelingen i kommunen, hvis kommunen har en borgerrådgiver/-vejleder og i sidste instans kan det jo blive nødvendigt at kontakte kommunens borgmester.