Gå til hovedindhold

Merudgifter ved flytning

Spørgsmål

Jeg er omfattet af personkredsen som får dækket mine merudgifter. Nu vil jeg høre om der er mulighed for, at jeg kan få dækket mit indskud hos en privat udlejer og udgifter til flyttebil igennem kommunen og min merudgiftsydelse?
Mit handicap gør, at jeg er nødt til at flytte til noget mere handicapvenligt og med lav varmeudgift. Jeg er også på venteliste til ældre/handicap bolig, men der er der høj varmeudgift. Jeg har nu mulighed for at leje en helt ny lejlighed, som er passende i størrelsen, med elevator og lav varmeudgift. Jeg bor alene og arbejder i et flexjob, og nu har jeg ikke hjemmeboende børn længere og skal i noget mindre. Har det nogen betydning, at jeg fik hjælp til indskud og flyttebil da jeg flyttede for 8 år siden bevilliget efter §100?
 

Svar

Flytning til handicapegnet bolig kan bevilges i h.t. servicelovens § 100. Det er dog en betingelse, at flytningen er en følge af den nedsatte funktionsevne. Du bliver derfor nødt til at kontakte kommunen straks, da det vil være kommunen som skal vurdere og godkende i givet fald.
Jeg vil ikke tro, at det har nogen betydning, at du tidligere har fået bevilget hjælp til flytning. Udgangspunktet er om flytningen er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne. En flytning begrundet i behov for en mindre lejlighed kan jeg tvivle på, om kommunen vil finde som en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne.

Men under alle omstændigheder mener jeg, at du bør søge. Det vil så være op til kommunen at komme med en begrundelse, i givet fald.