Gå til hovedindhold

Merudgifter i forbindelse med ny invalidebil

Spørgsmål

Jeg vil spørge, om kommunen kan afvise betaling af merudgifter forbundet med kørsel i invalidebil til og fra arbejde med henvisning til Ligningslovens § 9D. Jeg har læst mig frem til, at Ankestyrelsen har foretaget en principafgørelse herom, og at det er ulovlig praksis, hvis kommunen agerer på ovenstående måde. Kan du hjælpe mig med et svar og evt. henvise til et sted med Ankestyrelsens afgørelse? Er i gang med at skrive en klage over kommunens afgørelse.

Ansøgningen handler om merudgifter som følge af anskaffelse af invalidebil i forhold til en normal personbil, som han havde før. Denne kørte 17,6 km/l og den nye handicapbil kører 9,1 km/l. Han har søgt om at få dækket merudgifter til brændstof i forhold til forskellen på de to biler. Han kører i alt 53.222 km om året, og har fået forhøjet befordringsfradrag siden 2004 - altså også ved den gamle bil. Vi har læst os til, at kommunen må fratrække den skattemæssige værdi i bevilling af merudgifter, men vi kan altså ikke gennemskue, hvorledes regnestykket vil se ud. Kan du hjælpe os videre med det?

Svar

Jeg regner med, at det er Ankestyrelsens afgørelse C - 111 - 11, som du tænker på.  Det drejer sig om sandsynliggjorte merudgifter, der ligger udover udgifter, som dækkes via ligningslovens § 9D samt overstiger, hvad ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation har. Afgørelsen handler om en person, som har en kassebil, der er driftsmæssig dyr. Jeg har tidligere svaret på et lignende spørgsmål Befordring til og fra arbejde.

Jeg vedhæfter nogle afgørelser fra Ankestyrelsen vedrørende beregning af merudgifter SM 257-10, 258-10 og 160-11
Ankestyrelsens principafgørelse 257-10 om merudgifter - transport - statens kørselstakst

Ankestyrelsens principafgørelse 258-10 om driftsudgifter - beregning - kassebil - merudgifter - hjælpemiddelbil - fritidskørsel - bilforsikring - benzinudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse 160-11 om merudgifter - dieselbus - udligningsafgift 
Med hensyn til den skattemæssige værdi af et ligningsmæssigt fradrag vil SKAT nok være den bedste at spørge, men som en "tommelfingerregel" kan siges, at det drejer sig om ca. halvdelen.