Gå til hovedindhold

Mere om CCSVI

Spørgsmål

 

Det er med undren at konstatere, at I mener, at der ikke er mulighed for at få foretaget en så simpel undersøgelse og behandling vedrørende blodcirkulation til hjernen, som CCSVI er, her i Danmark, idet der er tale om en kritisk sygdom.

Endvidere finder jeg det ret besyndeligt, at vi i et så rigt land som Danmark, der har læger der er uddannet på et rimeligt højt niveau, kun læner os tilbage og "venter" på andres resultater.

Jeg mener, at dette ikke kan være korrekt – idet en manglende blodcirkulation til hjernen er alvorlig – og at der er tale om en kritisk tilstand, der kan være invaliderende, hvorfor man kan stille krav til en undersøgelse.

Svar

CCSVI - en forkortelse for den engelske betegnelse chronic cerebrovascular venous insufficiency - har i det seneste halve år vagt voldsom opmærksomhed.

CCSVI er betegnelsen for en teori om at sklerose skyldes manglende afløb af blod fra hjernen på grund af forsnævring af de blodårer (vener), der fører blodet væk fra hjernen. Ifølge teorien fører CCSVI til ophobning af blod, og dermed til ophobning af jern i hjernen. Denne jernophobning skulle så være årsag til de skader man ser ved sklerose.

Teorien er fortsat kun en teori, og indtil videre findes der ingen behandlingsforsøg, der dokumenterer, at bedring af blodafløbet fra hjernen bedrer tilstanden ved sklerose.

I en artikel i et førende neurologisk tidsskrift redegør amerikanske forskere for rationalet for CCSVI, og de konkluderer, at der endnu ikke er dokumentation for at behandling af CCSVI har effekt på sklerose (se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20373339). Det er med andre ord ikke kun danske skleroselæger, der forholder sig afventende hvad angår sammenhængen mellem CCSVI og sklerose.

Der er derfor heller ikke holdepunkt for at betragte CCSVI som en kritisk tilstand, da CCSVI lige så vel kan vise sig at være en følge af sklerose som en årsag til sygdommen.

Der foregår en række undersøgelser af sammenhængen mellem CCSVI og sklerose, og såfremt disse kan dokumentere en positiv effekt af behandling af CCSVI, vil behandlingen naturligvis også blive tilbudt danskere med sklerose. Af gode grunde er der imidlertid ikke tradition for, at tilbyde behandlinger uden sikkert påviselig effekt, i det danske sundhedsvæsen.