Gå til hovedindhold

Medlemskab af A-kasse/forbund

Spørgsmål

Fagforeningsskifte? Jeg er medlem i Det Faglige Hus. Jeg har en standard fuldtids ulykkesforsikring og a-kasse (ingen kritisk, desværre). Grundet min branche (grafisk) burde jeg nok være i HK, så jeg overvejer at skifte til dem nu. Min arbejdssituation oven på diagnosen ser således ud: Jeg har fik den 16/7 diagnosen MS, samme dag som jeg gik på 3 ugers påtvungen ferie, pga. min arbejdsplads holder ferielukket. I dagene op til ferien, blev det aftalt, at jeg skulle gå ned i tid og dermed også ind i dagpengesystemet med supplerende dagpenge. Fordi min arbejdsgiver gerne vil have, at jeg skal ned i tid allerede fra 1/8, har jeg måtte tage de 7 ugers karantæne som fagforeningen giver mig, på mine skuldre uden kompensation fra arbejdsgiver. Jeg er stadig fuldtidsforsikret hos DFH, det har jeg ikke lavet om på, selvom jeg er gået ned i tid. Det vil også være at fortrække ved et evt. skift til HK. Kan HK vælge ikke at optage mig i deres fagforening/a-kasse pga. min diagnose? Og er der nogle forsikringer de ikke vil kunne give mig (kritisk er nok en af dem)? Mit spørgsmål er: Skal jeg blive i DFH eller skal jeg skifte til HK? - Og er det en fordel at lønforsikre mig?

Svar

Jeg mener, at du bør henvende dig i din faglige organisation for yderligere vejledning. Som jeg forstår det, er det med baggrund i arbejdspladsens økonomi, at I er blevet enige om, at du skal gå ned i tid og dermed løn.

Du har ikke fået overenskomstmæssigt varsel og det kan du/arbejdsgiver jo have grunde til, herunder, at du måske var i risiko for at blive fyret.   Jeg går ud fra, at både du og arbejdsgiver er orienteret om reglerne for supplerende understøttelse, jeg tænker her på varighed og opsigelsesvarsel, når du får et fuldtidsarbejde. Reglerne om overflytning mellem A-kasser fremgår af bekendtgørelse, som kan ses her https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140721 Der er ikke helbredsmæssige betingelser for optagelse i A-kasser, her handler det om beskæftigelseskrav, rådighed o.lign. For at få medlemsfordele herunder forsikringer skal udfyldes ansøgninger herom. HK har på deres hjemmeside nærmere oplysninger  se http://www.hk.dk/www/medlemsfordele , her finder du også nærmere oplysning om lønforsikring.

Som jeg indleder med, mener jeg, at du før du foretager dig yderligere skal søge kvalificeret vejledning i dit faglige forbund.