Gå til hovedindhold

Medicinsk behandling inden graviditet

Spørgsmål

Jeg blev gravid forrige år, mens jeg anvendte Rebif. Jeg stoppede naturligvis behandlingen, da graviditeten var bekræftet. Forløbet skete efter aftale med lægerne på Rigshospitalet, som fortalte, at man i dag tillader kvinder at blive gravide, mens der anvendes Rebif. Graviditeten forløb iøvrigt glimrende, og barnet er sund og rask i dag. Jeg er efter min graviditet begyndt behandling med Gilenya, hvilket jeg har været glad for (ingen attakker).

I forbindelse med en planlagt ny graviditet er jeg imidlertid - som påkrævet - stoppet med Gilenya, og jeg skal nu gå de obligatoriske 3 måneder, før graviditet er tilrådeligt. Graviditeten vil finde sted på en fertilitetsklinik, og det må derfor påregnes, der kan gå flere måneder, før graviditet lykkes. Samlet betyder ovenstående, at jeg skal gå uden medicin i måske 6-8 måneder. Jeg er ikke så glad for Rebif (stikke 3 gange), men overvejer, om Avonex én gang ugentligt er en mulighed (evt. i kombination med Medrol), eller behandling kun med Medrol (dvs. uden kombination med Avonex) i perioden indtil graviditeten kunne være en mulighed. Hvilken beskyttelse yder Medrol mod attakker? Jeg ved, at interferon beskytter med ca. 35 % og Avonex vist lidt mindre. Men kan man (bare sådan cirka) sige, hvilken beskyttelse Medrol yder?

Er det (ligesom for Rebif) tilladt at blive gravid på Avonex?
Kan Avonex påbegyndes før Gilenya er ude af systemet, eksempelvis straks?
Kan Avonex kombineres med medrol, ligesom interferon kan?
Er det samme princip med Avonex som Rebif (injektioner med maskine i mave/lår)?
Er der nogen problemer i forhold til at begynde Gilenya igen efter fødslen, hvis jeg var på Avonex op til graviditeten?

Svar

Avonex og Rebif er begge beta-interferoner af typen 1a (hvorimod Extavia og Betaferon er af typen 1b). Du vil altså godt kunne tage Avonex, indtil du er bekræftet gravid (tag månedlig graviditetstest, men du kommer jo under nøje "cyklus-kontrol" på fertilitetsklinikken). Medrol bruges under visse omstændigheder til attakbehandling. Til attakforebyggelse kan Medrol bruges i kombination med interferon. Interferoner har en atttakforebyggende effekt på omkring 30%. Medrol er afprøvet i ét studie, hvorimod der foreligger en serie af studier med Interferoner. Medrol er ikke dokumenteret effektivt i samme grad som attakforebyggende, så Avonex alene eller kombineret med Medrol vil være den dokumenterede forebyggende behandling.

Hermed følger svar på dine øvrige spørgsmål.:
- kan Avonex påbegyndes før Gilenya er ude af systemet (eksempelvis straks)? Ja
- kan Avonex kombineres med medrol (ligesom interferon kan)? Ja
- er det samme princip med Avonex som Rebif (injektioner med maskine i mave/lår)? Rebif er udviklet til indsprøjtning i underhuden og de fleste bruger den elektroniske version til indsprøjtningen. Avonex er udviklet til behandling i en muskel og indsprøjtes ved hjælp af en pen (som en insulinpen, blot lidt større).
- er der nogen problemer i forhold til at begynde Gilenya igen efter fødslen, hvis jeg var på Avonex op til graviditeten? Nej