Gå til hovedindhold

Medicin eller amning

Spørgsmål

Jeg er gravid i uge 29+ med mit første barn. Er 30 år og har haft sclerose i 6 år, hvoraf de sidste 3 år har jeg fået Tysabri og har været attakfri. Før det har min sclerose været noget aktiv med en del attakker. Planen er at jeg skal tilbage på Tysabri. Men nu er spørgsmålet så om jeg skal amme, hvilket jeg rigtig gerne vil. Men er selvfølgelig også meget bekymeret for attak i perioden uden medicin. Har haft det helt fantastisk i min graviditet indtil nu, så håber det fortsætter. Hvad er anbefalingerne? Er det mest hensigtsmæssigt at komme på medicin igen umiddelbart efter fødsel? Beskytter amning mod attak?

Svar

Hvis man inden graviditeten har haft en aktiv MS sygdom med hyppige attakker, vil man i de fleste tilfælde anbefale, at effektiv medicinsk behandling startes hurtigst muligt efter fødslen. Der er undersøgelser der viser, at amning kan have en beskyttende effekt mod attakker, men denne effekt skønnes ikke, at overstige risikoen for sygdomsaktivitet, ved en mere aggressiv sygdom. Man kan også give behandling med intravenøs immunglobulin to uger før termin og i ammeperioden, for at nedsætte risikoen for attakker, men igen er effekten af denne behandling tvivlsom, og kan ikke dæmme op for en mere aktiv MS sygdom.

Rådgivning afhænger således af, om dit sygdomsforløb inden Tysabribehandling, er så aggressivt, at man vil tilråde, at du straks efter fødslen starter på Tysabri igen, eller at man evt. finder et kompromis, hvor du ammer dit barn 1- 2 måneder (eller evt. længere) inden behandlingsstart. Du må derfor snakke med din MS læge, som har indgående kendskab til dit sygdomsforløb, så I kan finde den bedste løsning for dig og dit barn.