Gå til hovedindhold

Medbring visitering fra nuværende kommune

Spørgsmål

Jeg påtænker at flytte fra en kommune til en anden, kan I sige mig, om den hjælp man er visiteret til at få, automatisk flytter med, eller man skal ansøge på ny ved den nye kommune. Her tænker jeg på rengøringshjælp mm. Jeg har derudover også fået flyttehjælp tidligere i min nuværende kommune, kan man stadig få det, når man krydser kommunegrænser, og er det i nuværende kommune eller kommende kommune man skal ansøge om det?

Svar

Jeg er ikke klar over, om du taler om flytning til handicapegnet bolig med visitering fra nuværende kommune og tilflytningskommunen.

Men jeg forstår det sådan, at du mener personlig og praktisk hjælp i h. t. § 83. Det skal søges på ny i den nye kommune. Du kan jo udmærket medbringe visitering fra nuværende kommune, men der vil ske vurdering på de forhold, som gør sig gældende efter en flytning. Evt. hjælpemidler kan du tage med dig. Fraflytningskommunen giver tilflytningskommunen besked herom. Evt. ledsageordning (§ 97) skal også søges i den nye kommune.

Evt. flyttehjælp (jeg regner med, at du tænker på dækning af udgifter til selve flytningen) skal i givet fald søges i din nuværende kommune. Indskud skal - såfremt det drejer sig om almennyttig bolig, der er omfattet af reglerne om boligindskudslån - søges i tilflytningskommunen. Hvis du søger indskud efter reglerne om enkeltydelse (trangsbestemt ydelse efter aktivloven/pensionsloven) eller som handicapkompenserende ydelse (§ 100) skal det ske i fraflytningskommunen.

Helt konkret vil jeg anbefale dig at kontakte din nuværende kommune og drøfte forholdene omkring din evt. flytning.