Gå til hovedindhold

Marinol - dispensation til fornyelse af kørekort

Spørgsmål

Mit kørekort udløb i februar 2013. På det tidspunkt var jeg lige blevet bevilget Marinol. Havde fået oplyst, at der ikke gives dispensation med hensyn til kørekort. Derfor ville jeg lige afvente situationen, til jeg vidste om jeg ville fortsætte med Marinol. Det vil jeg - er det spild af tid og ansøge om fornyelse af kørekort nu. Eller er der udsigt til, at myndighederne arbejder på nye regler med hensyn til Marinol og kørekort?

Svar

Du spørger, om det vil være 'spild af tid' at søge om fornyelse af dit kørekort, efter at du er begyndt at tage præparatet Marinol og har besluttet dig for at fortsætte med det.

Det kan der desværre ikke gives noget entydigt svar på. Kørekort hører under Justitsministeriet og politiet. Sundhedsstyrelsen rådgiver dog politiet i konkrete kørekortssager, og styrelsens vurdering er fortsat, at behandling med THC (Marinol/Sativex) vil kunne bringe færdselssikkerheden i fare. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen nultolerance, når det gælder at køre ved indtagelse af Marinol eller Sativex. Afgørelsen er dog i sidste ende den lokale politimesters.

Hvis man skal have fornyet sit kørekort, står der i kørekortsbekendtgørelsen i et bilag, at ”hvis man regelmæssigt indtager euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer” eller hvis man ”regelmæssigt indtager lægemidler, eller kombinationer af lægemidler, i et omfang, der kan påvirke evnen til at føre motordrevet køretøj”, så ”kan kørekort kun udstedes, fornyes eller bevares efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i relevant speciale”. Samme sted står der desuden, at sagen skal forelægges Sundhedsstyrelsen via den regionale embedslæge. Derefter træffer politiet den endelige afgørelse om udstedelse af kørekortet.

Der er således tale om en individuel afgørelse, som politiet skal træffe på baggrund af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge. Politiet kan derudover også vælge at læne sig op ad Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, der som sagt er, at man ikke bør køre med THC i blodet.

Erfaringerne viser imidlertid, at politiet i sin vurdering ofte vælger at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling af nultolerance og dermed afviser at udstede et kørekort. Derfor skal du nok ikke sætte dine forventninger alt for højt til at få fornyet dit kørekort, men jeg synes absolut, du skal prøve.