Gå til hovedindhold

Mangelfuld udfyldelse af lægeerklæring

Spørgsmål

Kan en læge holdes ansvarlig for en mangelfuld udfyldelse af lægeerklæring?

Sagen er den, at jeg opsøgte min læge da jeg var i tvivl om hvordan jeg udfyldte lægeerklæring til Danica Pension. Jeg havde min erklæring med og han sad med hans eksemplar. Da vi kommer til spørgsmålet om medicin, siger han at der ikke skal noteres noget. Jeg har "kun" fået blodtryksnedsættende medicin. Så vi noterer ikke noget.

Da jeg så blev førtidspensionist kontaktede jeg Danica Pension, med henblik på udbetaling af forsikring, hvorpå de så journalen igennem og gav mig afslag, fordi jeg havde fået blodtryksnedsættende medicin i mere end 28 dage. Okay, tænkte jeg.

Jeg fik så en kopi af min erklæring og lægens erklæring, hvorefter jeg ankede sagen - men uden held.

Jeg spørger nu: Er vi forbrugere helt chanceløse i forhold til "sjusk" fra en læges side? Burde de ikke kende reglerne? Er de forsikret imod sådanne fejl?

Svar

Jeg har tidligere redegjort for fremgangsmåden vedrørende klage over praktiserende læge - se under kategorien , .

Vedrørende det konkrete spørgsmål om mangelfuld udfyldelse af helbredserklæring, er det naturligvis forkert at lægen ikke giver fuldstændige og korrekte oplysninger. Spørgsmålet er dog, om forsikringsbegæringen var blevet imødekommet af selskabet, hvis helbredserklæringen havde været korrekt udfyldt. Var den ikke blevet imødekommet, må man konstatere, at du ikke har lidt et økonomisk tab.

En klage til patientklagenævnet kan således højest føre til en irettesættelse af den pågældende læges handlemåde.