Gå til hovedindhold

Magtanvendelse - samarbejde

Spørgsmål
Jeg er fagperson. Vi har problemer med en yngre borger med sclerose - han har kroniske sår, psykiske problemer, misbrug og får hyppige lunge- og urinvejsbetændelser. Han har få ting han selv bestemmer, og det vil han gerne fortsætte med. Dette kommer nu i konflikt med pleje, hvor der er flere, som mener, at der sker omsorgssvigt, hvis han f.eks. får lov at sidde op i kørestol støttet af en sejl.

Vi har brug for rådgivning snart i dette komplekse sag - både ift. det retlige, men også ift. praktiske foranstaltninger.

Vedkommende er ca. 43 år gammel, bor fortsat i eget hjem, dog med maksimale pleje. Sclerose blev konstateret for mange år siden og pt. har vedkommende svære fysiske og psykiske følger af sin sygdomme. Han har kontraktur og har meget svært ved at styre sine bevægelser. Han er lift- og kørestolsbruger; dog han kan han med besvær selv føre kørestol på korte afstande. Han har praktisk hjælp i hjemmet mange timer om dagen og flere fra hjælpergruppen har kendt ham i flere år. Han kommer ikke længere ude med mindre det er til sygehuset til kontrol af PEG sonde, Baklofen pumpe eller kroniske tryksår.

Lejligheden er 2 vær., egnet til kørestolsbruger, men lejligheden er meget lidt vedligeholdt. Vedkommendes mor sover på gulvet i stuen. Manden er lyssky, så belysningen er altid meget svagt. Manden kan fortsat udtrykke sine behov, men han bliver mindre og mindre i stand til at vurdere konsekvenserne. Så ja, han er både urolig og urimelig. Han er psykisk meget skrøbeligt, lider af angst og har tidligere haft meget svært ved, at vi ændrer på forholdene i hjemmet.

Pt. løber personale ind i konflikter over at sikre, at manden ikke kommer til skade: Han er faldet ud af sengen, efter at han nægtede plejen lov til at hæve sengehest op til den ene side af plejesengen. Han er faldet ude af stolen, da han forsøgte at forflytte sig selv med loftlift. Der er især opstået en særlig situation ved, at han sidder i en netsejl, koblet på loftlift, mens han sidder i sin kørestolen - her nægter han at bruge sidestøtter, da han forsøger at aflaste sine sår omkring hofterne. Myndighedsafdelingen vil ikke overveje en anden kørestol, hvis ikke han i forvejen vil acceptere sidestøttere (der er bestiller/udfører opdeling i kommunen).

Vi er kommet til et punkt, hvor plejen skal begynde at bestemme mere for at hindre, at manden kommer til skade eller bliver udsat for unødvendig fare. Der kan f.eks. være tale om, at vedkommende ikke længere kan komme ud af sengen eller må være ude i en kørestolen, når plejen ikke er tilstede (han sidder i kørestol mange timer om dagen). Han (og moderen) vil klart modsætte sig dette.  Hvornår bliver der tale om magtanvendelse? Hvor meget kan vi kræve? Hvornår sker der omsorgssvigt? Hvordan skal det registreres?
Svar
  • Det er en uhyre kompliceret sag du beskriver, og en jeg kan læse, der har varet i flere år. Når et samarbejde, som det du beskriver, har varet så længe er det, ekstra svært at for vendt forløbet. Der er mange aspekter at tage hensyn til, og det er forståeligt, at I ønsker en vurdering/afklaring af, hvordan I bedst muligt kan hjælpe jeres borger, så han ikke kommer til skade og/eller er til fare for ham selv eller andre. Jeg er selv ansat i en stor kommune og kender til den problematik du beskriver, selvom sagen med din borger, heldigvis ikke er noget man tit støder på. Servicelovens § 128 omhandler magtanvendelse fx i forbindelse med pleje. Når vi som personale oplever, at en borger ikke er i stand til at tage vare på sig selv eller være medvirkende til sikre forflytninger og andre tiltag, er det vigtigt, at der i kommunen er en klar procedure for, hvordan man som personale skal - kan handle. Ofte er der i kommunen udpeget en central person, der tager sig af denne opgave, og jeg vil foreslå, at du kontakter myndigheden i din kommune og får konkret vejledning af, hvordan I skal håndtere sagen. Når man vurderer, om der skal søges værgemål til en borger, skal der ske en vurdering af, om det er grundet nødvendig pleje – akut nødvendigt. Dette skal foretages af en læge – ofte borgers egen læge. En der har kendt borger i længere tid og kan udtale sig om borgers mentale tilstand. Værgemål søges i Det sociale Nævn. Det er utrolig vigtigt, at I dokumenterer hver gang, der er konflikter med borger, og hvis I er nødsaget til at benytte magt, er der regler for indberetning, og igen vil jeg henvise til, at du kontakter myndigheden for råd og vejledning I hvordan det håndteres hos jer. Jeg vil råde dig til følgende:
  • Kontakt ansvarlig person i myndigheden for værgemål og mangt anvendelse
  • Indkald til samarbejdsmøde med alle implicerede parter, det er vigtigt at borger får mulighed for at få en bisidder med i dette forløb udover sin mor. Dette forløb skal bruges til at ridse problematikken op og mulige løsninger - der skal laves en handle plan
  • Tag ledelsen med i forløbet, så de kan tager over i forbindelse med deres ansvar for hjælpernes arbejdsmiljø.

Jeg håber du kan bruge mit svar - held og lykke med det videre forløb.