Gå til hovedindhold

Løntilskud ved fleksjob

Spørgsmål

Hvis man bliver tilkendt flexjob, får man så suppleret op til 37 timer, eller det timetal man er på?

Svar

Personer, der bevilges fleksjob efter 1.1.2013 er omfattet af reglerne gældende fra denne dato. Det betyder, at arbejdsgiveren aflønner i forhold til den arbejdsindsats/timer, som ligger på arbejdspladsen. Kommunen supplerer med et fleksløntilskud, som max kan udgøre 17.312 kr. mdl. (2014). Dette tilskud bliver aftrappet afhængig af lønnens størrelse. Det betyder, at hvis lønnen overstiger 13.446 kr. mdl. reduceres det maximale løntilskud med 30% og ved indtægt udover 13.446 kr. mdl. reduceres med 55% af resten. Det er således ikke timetal, men løn, der er den afgørende faktor.

Hvis overenskomsten indeholder pensionsbidrag vil arbejdsgiver indbetale pensionsbidrag i forhold til den udbetalte løn, kommunen kan max indbetale 500 kr. mdl. til ATP af fleksløntilskud. Hvis du allerede nu har en pensionsordning i dit nuværende job, vil jeg anbefale dig at kontakte pensionselskabet, såfremt din indbetaling reduceres begrundet i nedsat arbejdsevne.
Kommunen/Jobcentret skal vejlede dig om reglerne.