Gå til hovedindhold

Løntilskud 2

Spørgsmål

Jeg har for nyligt fået diagnosen sclerose. Derfor er nu jeg i gang med at søge om fleksjob. Mit spørgsmål til dig er følgende:

Er kommunalt ansat og søger om fleksjob, med nedsat timetal, i mit nuværende job. Hvordan forholder det sig med den pension som min arbejdsgiver er tvunget til at indbetale til, når jeg jo er ansat på almindelige vilkår. Fortsætter den på fleks-ordningen? Og hvad med de kvalifikations- samt funktionstillæg jeg får på nuværende tidspunkt?

Svar

Såfremt pensionsbidrag er en del af overenskomsten vil der også blive givet tilskud hertil. Beløbet vil svare til pensionsbidrag til den mindste overenskomstmæssige løn på området. Det samme gør sig gældende omkring funktionstillæg, såfremt der er tale om en særlig funktion/stilling, som du udøver og tillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige løn på området.

Du skal være opmærksom på, at den løn (med overenskomstmæssige tillæg), som kommunen lægger til grund for beregning af tilskud til arbejdsgiver, er lønnen svarende til den mindste overenskomstmæssige løn på området. Det har derfor ikke noget at gøre med den løn, som du skal have. Denne løn forhandles med dig, din faglige organisation og din arbejdsgiver.

På Arbejdsmarkedets hjemmeside, www.ams.dk, skrivelse nr. 9036 af 31.1.2008 , fremgår hvilke ydelser, der kan indgå ved beregningen af løntilskud til personer i fleksjob.