Gå til hovedindhold

Lønmodtagerkrav

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål der går på hvornår en sag bliver forældet:

Situationen er den, at jeg får år tilbage glemte at melde min sygdomssituation til den forsikring jeg havde igennem fagforeningen. Jeg skulle desuden havde kørt en sag imod min daværende arbejdsgiver, som røvrendte mig med lønnen.

Mit spørgsmål er: Kan jeg nå at gøre noget ved det mange år efter? Det var i årene 1995-1997.

Svar

Fordringer - det vil sige krav - der støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, forældes efter fem år. Dette var gældende efter den gamle forældelseslov og er stadig gældende efter den nye lov, der trådte i kraft 1. januar 2008. På nuværende tidspunkt kan der altså ikke gøres noget, da det eventuelle krav er forældet.

Generelt er forældelsesfristerne i 2008-loven blevet kortere end tidligere, nemlig fra fem år til tre år, og fra tyve år til ti år, afhængig af hvilke slags krav der er tale om. Lønkrav er dog uændret.