Gå til hovedindhold

Løn 2

Spørgsmål

Jeg er ansat i fleksjob og har været det i snart 2 år. Jeg arbejdede tidligere under normale forhold i samme virksomhed på 32 timer, hvorefter jeg fik fleksjob og gik ned til først 22 timer og siden 16 timer. Jeg har på nuværende tidspunkt haft 16 timer om ugen i knapt 1 år.

Jeg har nu været til lønsamtale med min nye chef og og fik den forbindelse at vide, at jeg hverken nu eller fremover skal forvente lønstigning (hvilket jeg heller ikke fået de sidste 2 år, hvor begrundelsen har været, at jeg er gået fra 32 timer til 16 timer).

Denne gang var begrundelsen at min nye chef ikke kunne retfærdiggøre overfor andre medarbejdere, at jeg fik lønstigning, når jeg nu går tidligere hver dag end mine kolleger samt at chefen gør det for at "beskytte" mig, så jeg ikke får lagt nye forventninger og øget arbejdsbyrde på mig.

Jeg spurgte til, om jeg så ikke kan forvente lønstigning de næste for eksempel 5 eller 10 år, hvortil jeg fik svaret, at jeg ikke skal forvente lønstigning overhovedet fremover. Jeg gik fra mødet med en følelse af ren og skær diskrimination - jeg får ikke lønstigning som mine andre kolleger - ene og alene på grund af at jeg har en kronisk sygdom og derved et fleksjob. Til orientering udtrykker min chef ellers tilfredshed med min arbejdsindsats.

Virksomheden har ingen overenskomst og kommunen betaler 2/3 af min løn. Nu er mit spørgsmål så: Må virksomheden sådan forskelsbehandle sine medarbejdere, alene med begrundelse i mit fleksjob? Hvis ikke,hvordan vil du så anbefale, at jeg griber situationen an overfor min chef/arbejdsgiver?

Svar

Jeg går ud fra, at du får løn for 37 timer(?). I modsat fald vil jeg anbefale dig at kontakte din kommune, der skal sørge for tilbud i fleksjob på fuld tid, med mindre du selv har valgt deltid.

Ansatte med mere end 30 timer om ugen før tilbud om fleksjob skal tilbydes ansættelse på fuld tid (fuldtidsløn). Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 13, og du kan med fordel også orientere dig i Det Centrale Handicapråds pjece , som kan hentes på hjemmesiden www.dch.dk eller via tlf. 33 11 10 44.

Løn fastsættes efter den på området gældende overenskomst og såfremt der ikke findes overenskomst, anvendes overenskomsten på sammenlignelige områder. Jeg forstår, at din virksomhed ikke har nogen overenskomst. Derfor må jeg spørge til hvordan din oprindelige løn er fastsat?

Jeg vil anbefale dig at drøfte dine lønforhold med det faglige forbund, som normalt ville dække det område, hvor dit arbejdsområde hører under. Det, at virksomheden ikke har overenskomst betyder ikke, at du ikke har mulighed for at være medlem af et fagligt forbund, hvor du kan få støtte i forbindelse med lønforhandlinger. Du skal blot ikke være medlem af A-kassen. Jeg ved jo heller ikke om der på din virksomhed er en tillidsmand, som du kan drøfte situationen med.

En eventuelt lønstigning vil ikke nødvendigvis betyde, at kommunen øger deres tilskud, men normal satsregulering vil blive medtaget ved beregningen.