Gå til hovedindhold

Livsforsikring ved køb af hus

Spørgsmål

Min kæreste er scleroseramt og diagnosticeret for 4 år siden, men arbejder på fuld tid og får interferon. Vi har netop bygget hus og er flyttet sammen. For at sikre hinanden, bad vi bankens forsikringsselskab om at tegne en krydslivsforsikring. Dette lykkedes men kun for mit vedkommende, idet min kæreste blev afvist. Så hvad gør vi så i stedet for for at sikre hinanden. Vi er først lige flyttet sammen her i 2014, selvom vi har været sammen i 3½ år, og vi er gjort bekendt med, at man først kan sikre hinanden, når vi har været samboende i 2 år eller alternativt blive gift, hvilket vi ikke er helt klar til for nuværende.

Er I bekendt med et forsikringsselskab, hvor vi kan købe denne krydslivsforsikring trods sclerose diagnosen? Vi har tilsammen 5 børn, hvoraf jeg har 3 fra tidligere forhold på 24, 22 og 17 år, og min kæreste har 2 børn på 13 og 15 år, hvor deres mor døde for ca. 4 år siden. Vi er hhv. 51 og 50 år og begge fuld tid på arbejdsmarkedet.

Svar

Det er nok en umulig opgave at få etableret en livsforsikring ud fra omstændighederne, så I må forsøge at arbejde med alternativerne. Det er korrekt, at man eks. på en eksisterende pensionsopsparing (disse penge er jo også en slags livsforsikring) ikke automatisk er nærmeste pårørende, hvis man ikke har boet sammen i 2 år, men der kan stadig laves en begunstigelseserklæring til fordel for den anden part således at pengene udbetales uden om boet til samleveren, måske det er løsningen. Det samme kan gøres, hvis der i en eksisterende pensionsordning er en livsforsikring. Herudover er løsningen måske et testamente, hvor I testamenterer en del af en evt. arv, I efterlader jer til den anden.
Michael Brøgger
assurandør


Det er min helt klare anbefaling, at I får oprettet et testamente hurtigst muligt. Når I ikke er gift, arver I ikke hinanden. Heller ikke selv om I måtte have boet sammen i 2 år. Når man ikke er gift, er det børnene der arver alt efter forældrene, jf. arveloven. Derfor er det vigtigt, at I opretter et testamente. I kan med et testamente sørge for, at længstlevende arver mest muligt efter førstafdøde, og således at førstafdødes børn i første omgang alene modtager deres tvangsarv svarende til 1/4. Ved længstlevendes død kan arven så fordeles blandt alle børnene til f.eks. ligedeling eller på anden måde.
Rikke Frødstrup
advokat