Gå til hovedindhold

Livsforsikring og begunstigelse

Spørgsmål

Kan man indsætte andre fx. venner eller foreninger som Scleroseforeningen, som begunstigede på ens livsforsikring, uden at lave testamente? I givet fald, hvad kræves der?
Der er ikke kæreste, kone eller børn, men har forældre og ældre bror. Vil det altid blive respekteret, at der indsættes andre begunstigede end nærmeste familie (forældre, søskende). Det synes jeg ikke umiddelbart er klart ud fra retspraksis - der virker det som om, det kunne blive underkendt, hvis der indsættes andre begunstigede.

Svar

Indsættelse af begunstigelser skal altid ske i det forsikringsselskab hvor ordningen er etableret. Begunstigelsen kan ikke ske via et testamente. Det vil sige, at du skal kontakte det selskab, hvor ordningen er oprettet, og give dem besked om hvem du ønsker at begunstige.

Tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller børn kan godt gøre indsigelser over for den begunstigede, hvis de mener at begunstigelsen er urimelig. Sag herom skal anlægges ved skifteretten – inden et år efter dødsfaldet – og det er herefter skifteretten der skal tage stilling til, om begunstigelsen er urimelig. Der vil være tale om en konkret vurdering, hvor skifteretten i sine overvejelser vil se på begrundelsen for indsættelse af den begunstigede samt det økonomiske behov hos parterne, herunder den begunstigede samt tvangsarvingerne som gør indsigelser.