Gå til hovedindhold

Leptospira og sclerose

Spørgsmål
Jeg har på Serum Instituttets hjemmeside læst, at instituttet og Glostrup Hospital i 2010 var i gang med at undersøge om leptospira (bakterie der bl.a. forekommer i urin fra rotter og mus) kan have betydning for udvikling for MS.
Kender I resultaterne - evt. de foreløbige - af undersøgelsen? Og kan I henvise til litteratur eller lignende yderligere information om mulig forbindelse mellem leptospira og MS.

Anledningen til mit spørgsmål er en undren over udbredelse af sklerose i mit "barndomsland". Min bror fik diagnosen primær progressiv sklerose for 4 år siden. En af hans klassekammerater fra realskolen fik sklerose, da han var omkring 30-40 år, og jeg har hørt at to andre af vores tidligere skolekammerater også har sygdomme, der kan minde om sklerose. 

Da vi er vokset op på landet, har alle jo alt andet lige leget i områder, hvor også rotter trivedes (åløb, stalde, hølofter m.m.). Så derfor slog det mig, at der måske var en grund til denne næsten endemiske sklerose udbredelse.
Svar
Det er rigtigt, at der er udgået en ph.d. om emnet leptospirose og sclerose fra Statens Seruminstitut i samarbejde med bl.a. klinik for synsnervebetændelse og sclerose på Glostrup Hospital.

I første omgang har ph.d. Steen Villumsen arbejdet med at optimere analysemetoderne, og i næste omgang vil han kigge på vævsvæsker fra patienter med synsnervebetændelse og/eller sclerose. 
Med metoderne der har været brugt hidtil, har han ikke fundet en sammenhæng, men man afventer analyse med nyere metoder, der forventes at være mere følsomme til at påvise leptospira.
Du kan muligvis rekvirere et eksemplar af ph.d. eller resume heraf ved kontakt til ph.d. Steen Villumsen på Statens Seruminstitut.

Det er en sygdom i stigende hyppighed, en af 800 får det, så det er ikke så sjældent at der er flere fra samme område.