Gå til hovedindhold

Ledsageordning/chaufførhjælp

Spørgsmål
Handicaphjælper til at køre min bil?
Jeg fik konstateret DS i 1988. Jeg er nu afhængig af rollator, kørestol og el-scooter. Jeg har en invalidebil men må efter den seneste forværring konstatere, at det ikke længere er forsvarligt med mig som chauffør, så jeg vil gerne vide, om jeg har mulighed for at få bevilget en handicaphjælper til at køre min bil?
Jeg er single, og jeg kan ikke bruge offentlig transport.
Svar
Muligvis kan du være berettiget til en ledsageordning, betingelserne er nærmere beskrevet her
http://www.scleroseforeningen.dk/LivetMedSclerose/Stoette-i-hjemmet-og-….   

Noget andet jeg også vil gøre dig opmærksom på er mulighed for handicapkørsel, det er Trafikselskabernes tilbud til personer, som ikke er i stand til at tage offentlig transport. Det er et begrænset antal ture, det handler om og det er muligt at kombinere med handicapbil.
Din kommune skal oplyse dig nærmere herom, det er ofte nævnt på kommunens hjemmeside.   Herudover er mulighed for at søge ledsagelse til såkaldte "ikke selvvalgte aktiviteter". Det drejer sig fx om lægebesøg o.lign.

Se nærmere herom i Ankestyrelsens afgørelse C-38-07  
http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/default.asp?pid=/PrincipAfgoerelser/Gamle/Aktive/C/2007/C-038-07.aspx?sw=c-38-07&a=True&h=True&page=1