Gå til hovedindhold

Ledsageordning 5

Spørgsmål
Jeg er førtidspensionist af 2005 og er hovedsageligt kognitivt handicappet, men døjer ligeledes med meget invaliderende træthed og udtrætning.

Jeg er tildelt ledsagerordning §97 i 2009 og har modtaget et brev fra kommunen, vedrørende opfølgning på §97. Denne opfølgning skal foregå i mit hjem. Jeg har selv valgt min ledsager, hun er ikke en af kommunens faste. Hun blev ansat som min ledsager i februar 2010 og jeg frygter nu at jeg mister hende (på grund af alle de besparelser, man hører om).

Kan jeg fratages min ledsageordning? Er det normalt at der skal laves opfølgning på §97? Hvor ofte skal sådanne opfølgninger foregå?
Svar
Når der er bevilget ydelser af længere varighed skal der ske en løbende opfølgning. Som hovedregel 1 gang årligt. Formålet med opfølgningen er, at kommunen skal sikre, at den hjælp, der er bevilget opfylder formålet. Hvis ikke, skal kommunen overveje, om der er behov for andre former for hjælp.

Opfølgning skal ske i samarbejde med dig.

Hvis du, af en eller anden grund, ikke måtte opfylde betingelserne for en ledsageordning på nuværende tidspunkt, skal der jo være en plan, begrundelse og lovhjemmel for at fratage dig ordningen.

Husk, at en afgørelse i givet fald skal være skriftlig og at du har ret til aktindsigt.