Gå til hovedindhold

Ledsageordning 3

Spørgsmål

Jeg har netop modtaget endnu et afslag på en ansøgning. Denne gang har jeg ansøgt om ledsageordning, med begrundelse i at jeg er bruger af manuel kørestol.

Afslaget begrundes blandt andet med, at jeg har brug for hjælp til toiletbesøg på ikke-handicaptoiletter, idet ledsageren ikke må udføre den slags opgaver.

En eller anden form for hjælp må jeg have, når jeg skal færdes alene udenfor hjemmet. Er det en handicaphjælper, jeg så skal ansøge om? Tror du det kan være en ide at ansøge igen, og så denne gang kun medtage det, som ledsageren må udføre? Jeg kan jo godt planlægge min færden, så der vil være et handicaptoilet, som jeg kan benytte uden hjælp, i nærheden.

Svar

Jeg ved ikke om kommunens afgørelse er korrekt, se nedenstående klip fra vejledning om ledsageordning:

27. Ledsageopgaven er forskellig i forhold til personer med forskellige handicap og forskellige ledsagebehov.

For fysisk handicappede kan ledsageren fx støtte brugeren, når denne skal udendørs, finde varer under indkøb og tage dem ned fra hylderne og bære indkøbte varer hjem. Ledsageren kan hjælpe til med kørestolen ved besværlige passager, hjælpe brugeren på toilettet, køre bil for brugeren, eventuelt tage med ud i naturen, i biograf eller andre forlystelser.

 

For personer fx spastikere eller andre, der har svært ved at gøre sig forståelig over for fremmede, kan ledsageren hjælpetil med kommunikationen.

For blinde eller svagtseende kan der ligeledes hjælpes til med indkøb af dagligvarer eller tøj og gaver, eller med andre aktiviteter, hvor brugeren skal bruge hjælper, fx motionere på tandemcykel, være med ved svømning eller andre fritidsaktiviteter.

Ledsageren må være opmærksom og klar til at sørge for hjælp, hvis brugeren får anfald eller bliver dårlig.

Jeg synes, at du skal tage fornyet kontakt til kommunen, eventuelt klage over afgørelsen. Se eventuelt Ankestyrelsens afgørelse SM C-43-00. Du kan finde afgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside under Principafgørelser.

Kriterierne for bevilling af handicaphjælper (Borgerstyret Personlig Assistance) er en betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne.