Gå til hovedindhold

Ledsageordning 2

Spørgsmål

Jeg har i mange år haft ledsageordning, i henhold til §97, men har nu modtaget brev om at jeg er blevet udmeldt, da jeg kun har brugt ordningen 5 timer de sidste 3 år. Jeg har mulighed for at søge igen, hvis jeg opfylder betingelserne. Jeg er 64½ år, og jeg syntes det giver mig en frihed, når jeg ved jeg har muligheden for ledsagelse.

Kan man bare fjerne tilladelsen uden videre? Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke kan have den, når jeg opfylder betingelserne.

Svar
Det forholder sig sådan, at der skal ske opfølgning på bevilling af ledsageordning mindst 1 gang årligt. Ved denne opfølgning skal dels vurderes, hvorvidt betingelserne fortsat er opfyldt, samt drøftelse af dækning af udgifter ved ledsageordningen (befordringsudgifter, billetter o.lign. til ledsager). Her drøftes fx også hvorfor ordningen ikke har været brugt, regler for opsparing o.lign. Det er ved denne opfølgning også relevant at orientere dig om eventuelt andre muligheder i lovgivningen.

Som jeg forstår dit spørgsmål, er der ikke sket denne opfølgning. Kommunen kan ikke uden videre "melde dig ud" af ordningen. Det kræver en konkret afgørelse, med begrundelse og  klagemulighed. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte din kommune, dels med henblik på konkret afgørelse, dels drøftelse af dine muligheder fremover. I givet fald kan du klage over afgørelsen. Husk at klagefristen er 4 uger.

Du har ret til at få kopi af dine sagsakter i forvaltningen.

Tag evt. min besvarelse med på forvaltningen.