Ledsageordning
d. 23 december 2011

Jeg har et spørgsmål til ledsagerordning. Jeg blev tilkendt ledsagerordning i 2009, og har haft en ledsager som stoppede pga flytning. Da jeg havde en ny ledsager til ansættelsessamtale i efteråret satte sagsbehandleren det hele i bero, fordi hun og gruppen ville have klarhed over, om jeg stadig er berettiget til at modtage ledsagerordning. De har derfor bedt min læge om en statusattest.
I den tid, hvor "sagen" kører må jeg undvære en ledsager, som jeg i allerhøjeste grad har behov for, og i følge min hjemmevejleder også er berettiget til.

Jeg har på intet tidspunkt fået af vide, at bevilligen er frataget mig. De skriver, at jeg ikke kan ansætte den ledsager, der var til samtale, førend kommunen er færdige med at undersøge om jeg stadig er berettiget. Må kommunen godt sætte min ledsagerordning i bero på den måde, indtil de beslutter sig for, om jeg kan beholde ordningen eller ej?
Og i tilfælde af at det ender i en ankesag, er jeg så heller ikke berettiget til ledsagelse under det forløb?

Hvis kommunen ikke har ret til at handle på den måde, som de gør, hvordan kan jeg så kræve min ret?

Du skriver, at du er bevilget ledsageordning efter lov om social service § 97. Denne afgørelse er gældende indtil der i givet fald er truffet en lovlig afgørelse om frakendelse af ledsageordning. En frakendelse skal indeholde begrundelse om, hvorfor du i givet fald ikke længere skulle opfylde lovens betingelser.  

Kommunen har ingen ret til "at sætte sagen i bero, mens de undersøger nærmere". Du har en afgørelse, som er gældende indtil andet er afgjort.  

Jeg kan godt forstå, at du ligesom føler dig "lidt fanget", men jeg mener, at du bør bede om aktindsigt og klage over den manglende mulighed for at anvende din bevilling.

Skrevet d. 23 december 2011