Gå til hovedindhold

Ledsageordning

Spørgsmål

Jeg vil høre, om du er bekendt med, om det er muligt at have ledsagerordningen latent, altså i en periode at være uden ledsager af egen fri vilje, uden at miste ordningen?

Jeg har behov for en pause, men ved, at jeg kommer til at få brug for hjælpen igen, så jeg har ikke lyst til at sige ordningen fra for at søge den igen, men har heller ikke energi til at have en ledsager for tiden.

Jeg har opsagt ham og ønsker ikke en ny ledsager, førend jeg har energi til det igen. Kan det lade sig gøre at have en latent ledsagerordning?

Svar

Som sådan kan du godt lade være med at bruge ordningen i en periode. Du opsparer jo timer over 6 mdr. Bruger du ikke timerne bortfalder de timer, der ligger ud over 6 mdr.

Hvis kommunen ved opfølgning på din ledsageordning vurderer, at du ikke længere opfylder betingelserne, skal der træffes en konkret afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Bruger du ikke ledsageordningen gennem længere tid, vil det være op til kommunen at vurdere om betingelserne fortsat er opfyldt. Der skal som nævnt være en faglig begrundelse for frakendelse.