Gå til hovedindhold

Ledsageordning

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål ang. min svigerinde, der har sclerose og nu er på førtidspension. Hun har søgt hos kommunen (hun bor i Valby) om, at få en person til at følge hende til fysioterapi, som hun jo virkeligt har meget brug for (hun sidder i kørestol). Men det kan hun ikke få. Men hun kan godt få følge til frisøren? Det undrer mig utroligt meget. Kan I fortælle mig, hvorfor det er sådan?

Svar

Jeg forstår det sådan, at der er tale om ledsageordning efter lov om social service § 97.   Her fremgår dels af bekendtgørelse og vejledning - jf. nedenstående:     Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordning (nr. 235 af 9.3.12) § 4. Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.  

Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 1   Generelt om ledsagelse   2. Ledsagelse efter servicelovens § 97 kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Borgere født før 1. juli 1960 vil således have mulighed for at få tilkendt ledsagelse efter servicelovens § 97 frem til de fylder 67 år, selv om folkepensionsalderen for dem er under 67 år (65-66½ år).   Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. Ledsageordningen skal supplere servicelovens øvrige ydelser, men ikke erstatte dem og omfatter således f.eks. ikke praktisk hjælp i hjemmet.  

Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned, uanset hvad de pågældende ønsker at blive ledsaget til. Borgere, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer denne ret efter overgangen til folkepension. Jeg vil anbefale en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning.