Ledsageordning
d. 5 februar 2012

Jeg har modtaget et brev fra kommunen vedrørende min ledsagerordning. Jeg har ikke haft en ledsager siden juni, fordi min daværende ledsager stoppede og kommunen har trukket ansættelsen af en ny i langdrag. Bl.a. ved at forlange en status attest.

Nu har jeg fået kommunens beslutning, og jeg er stadig bevilget ledsager 15 timer om måneden. Denne gang er bevilligen gældende 1 år indtil januar 2013. Dvs. den reelt kun er gældende 11 måneder, for jeg har først modtaget brevet i dag 4. februar, og da jeg stadig ingen ledsager har, vil der som minimum gå frem til marts, førend jeg kan benytte mig af ledsagerordningen.
Har kommunen hjemmel til at sætte en sådan klausul på forhånd vedrørende ledsagerordningen uden at angive en begrundelse herfor?
Og hvad mener du om tolkningen at ordningen nu er gælden i 12 måneder, når det reelt kun er 11 måneder, og som ender med at blive 10 måneder pga. manglende ledsager?

Jeg opfatter det sådan, at du fortsat har ret til ledsageordning. Som jeg også har svaret tidligere kan kommunen ikke sætte en ledsageordning i bero, så din bevilling er efter min opfattelse gældende og du har mulighed for at gøre brug af opsparingsordningen. Du bør bede om opgørelse over opsparede timer.  

En bevilling af ledsageordning skal ikke tidsbegrænses, men der skal ske normal opfølgning på ordningen årligt. Mange kommuner skriver i afgørelsen, at sagen skal følges op inden en bestemt dato. Da der helt klart hersker tvivl om opfattelsen af afgørelsen, synes jeg også, at det er relevant med en uddybning - skriftligt, så du ikke til næste år skal opleve samme utryghed, som du netop har haft.  

Måske vil det være relevant for dig at drøfte det nærmere med Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor.

Skrevet d. 5 februar 2012