Gå til hovedindhold

Ledsagelse til ikke selvvalgte aktiviteter

Spørgsmål
På vegne af en borger har jeg et enkelt spørgsmål: Borgeren har dissemineret sklerose.
Borgeren er jævnligt på hospitalet til behandling og kontrol for et inficeret tryk sår og til regelmæssig kontrol på neurologisk afdeling. Borgeren har af mentale, kognitive og fysiske årsager behov for ledsagelse til og fra samt med rundt på hospitalet.

Hidtil har det været løst ved at bruge ledsagertimer. Det er en uhensigtsmæssig løsning, da borgeren har flere andre aktiviteter ledsagertimerne skal bruges til, de 15 timer pr. måned rækker ikke.
Borgen bor i egen bolig og har hjælp efter § 83.

Har I erfaring med hvordan problemstillingen kan løses. Der er søgt og givet afslag på socialpædagogisk støtte. Hvilke andre muligheder er der?
Svar
Du skriver, at der er givet afslag på socialpædagogisk støtte, det opfatter jeg som støtte i hjemmet.  

Jeg kan derimod ikke udlede om der er truffet afgørelse om ledsagelse til ikke selvvalgte aktiviteter efter lov om social service § 85.
Jeg henviser til afgørelse fra Ankestyrelsen SM C-38-07. Udsendt 8-11-2007. Afgjort 07-11-2007. Den Sociale Ankestyrelse j.nr. 3500191-07.