Gå til hovedindhold

Ledsagelse til behandling

Spørgsmål

Jeg får § 85 hjemmevejledning, og er i den forbindelse bevilget støtte til læge samtaler og behandlinger. Min kommune har netop vedtaget at hjemmevejlederen ikke må være chauffør for borgeren mere, uanset om det er i borgers bil, egen eller i kommunens bil. Dette betyder i praksis, at borgeren selv skal sørge for at komme fra hjem til fx sygehus, og samtidig skal hjemmevejlederen på egen hånd komme til sygehuset. Hvem betaler for hjemmevejlederens transport?

Dette giver i vores familie nogle udfordringer. I praksis vil min familie skulle køre mig og deltage i fx lægesamtale i fremtiden, og hjemmevejledningen vil på det punkt ikke være den hjælp og støtte, som jeg har behov for. Patientkørsel er ikke aktuelt, fordi jeg grundet mine kognitive skader og udtrætning ikke vil være i stand til selv at gennemføre samtalen efter flere timers kørsel. Hjemmevejlederen er bisidder. Da min familie er på arbejdsmarkedet og generelt bruger mange feriedage på at følge mig. Så snakkede vi om, at taxakørsel måske vil være den eneste mulighed, der vil fungere for at komme til behandling. Der er både 20, 30 og 40 km til de sygehuse, hvor jeg får behandling. Vi vil ikke have råd til taxa. Jeg er ikke medlem af Falck. Jeg er ikke berettiget til BPA. Jeg får medudgiftsydelse. Jeg har ledsager. Kender du til muligheder, der kan hjælpe os?

Svar

Støtte efter § 85 i lov om social service kan fx være - citat fra vejledningen "ledsagelse til behandling og lægebesøg". Du er, som jeg forstår det, bevilget denne hjælp. Som borger bestemmer man selv, hvem der kan få lov til at køre den bil, man har. Hvis kommunen træffer beslutning om, at de ikke ønsker, at deres personale skal være chauffør i borgerens bil ændrer det - efter min opfattelse - ikke på, at du er bevilget "ledsagelse til behandling og lægebesøg". Det må så i givet fald betyde, at støttepersonen kommer hjem hos dig og sammen med dig kører i den transportform, som er mulig. Reglerne om befordring giver også mulighed for at dække ledsagers befordring, såfremt der er behov herfor. Hvorvidt du måtte være omfattet af mulighed for bevilling af såkaldt "solokørsel", altså en taxa, hvor det kun er dig (og ledsager), der er med (og ikke samlet befordring med opsamling) vil bero på en lægelig vurdering.

Jeg går ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse med henvisning til lovhjemmel og klagemulighed.

Herudover mener jeg, at det vel også må være en af støttepersonernes indsatsområder, at sørge for løsning af dette problem.

Du spørger, hvem der i givet fald betaler hjemmevejlederens befordring, når denne møder op på hospital/hos læge. Det vil i givet fald være en kommunal udgift, og ikke noget som du skal betale.