Gå til hovedindhold

Ledighedsydelse, fleksydelse

Spørgsmål
Jeg er blevet opsagt til d. 30/9 og er blevet visiteret til fleksjob, formentlig pr. 1/11.

Mine spørgsmål lyder: Skal jeg melde mig i A-kasse i den måned der går fra jeg er opsagt og til den 1/11? Og hvad med den ekstra månedsløn jeg får fra firmaet, grundet at jeg har været det i 13 år - trækker A-kassen den fra?
Svar
Personer, der er bevilget fleksjob har ikke længere mulighed for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, da en af betingelserne er, at man står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket ikke er tilfældet, når man er bevilget fleksjob. Du skal derfor kontakte din A-kasse med henblik på det videre, herunder overførsel af eventuel indbetaling til efterløn, til fleksydelse.

Din kommune skal oplyse dig nærmere herom.

En ledig fleksjobber kan modtage ledighedsydelse fra sin kommune, hvilket din kommune derfor også skal vejlede dig omkring.

Nærmere betingelser om ledighedsydelse og fleksydelse er beskrevet  på Faktasider om emnerne på Scleroseforeningens hjemmeside. Se under "Livet med sclerose".

Med den ekstra månedsløn, tror jeg, at du mener fratrædelsesgodtgørelse. Ankestyrelsen har truffet principafgørelse A-13-10 om dette emne i forbindelse med udbetaling af ledighedsydelse:

Ledighedsydelse - fratrædelsesgodtgørelse - overenskomst - fradrag

Resumé:

Der skulle ikke ske fradrag i ledighedsydelsen for en fratrædelsesgodtgørelse, som var udbetalt efter overenskomst. Det fremgik af sagens oplysninger, at der blev udbetalt løn i opsigelsesperioden, og at fratrædelsesgodtgørelsen først blev udbetalt efter, at ansøger endeligt var fratrådt sin stilling. Fratrædelsesgodtgørelsen trådte derfor ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden. Det betød, at ansøger var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse fra et tidligere tidspunkt.