Gå til hovedindhold

LDN 2009

Spørgsmål

Jeg har (igen) brugt tid på søge efter troværdig information over MS-behandlinger og videnskabelige undersøgelser på internettet, hvorpå jeg noterede mig en stor stigning i anekdotiske LDN-succeshistorier.

Derfor ledte jeg lidt videre og fandt ud af at Glascow University har startet en undersøgelse af LDN som MS-behandling, se for eksempel: http://glasgowldn2009.com/.

Er der nogen i Danmark, der følger denne undersøgelse?

Svar

LDN (LavDosis Naltrexon) lovprises ganske rigtigt mange steder på internettet. Ofte er der tale om hjemmesider, der er tæt knyttet til producenter af behandlingen.   Der foreligger kun meget begrænsede undersøgelser af denne behandling ved MS, men en enkelt italiensk undersøgelse, af 40 italienske patienter med primær progressiv sklerose, tyder på at behandling med LDN er rimelig sikker.   Effekten er dog usikker, idet patienterne oplevede flere smerter under behandlingen, mens gener på grund af spasticitet blev dæmpet.   Der er givetvis behov for større, længerevarende undersøgelser med en egentlig kontrolgruppe for at effekten og sikkerheden af LDN-behandling ved sklerose kan vurderes med sikkerhed.   Resultaterne af videnskabelige undersøgelser bliver offentliggjort ved videnskabelige konferencer og i videnskabelige tidsskrifter, og kendskab til resultaterne vil derfra blive udbredt til behandlende læger og nyhedsmedier. Der offentliggøres generelt ikke delresultater fra igangværende undesøgelser, da det ikke lader sig gøre at analysere data fra en blindet, kontrolleret undersøgelse løbende.