Gå til hovedindhold

Lavt timetal, overvejelser omkring førtidspension

Spørgsmål
Jeg blev i juli 2009 bevilget fleksjob - arbejdstid 6-9 timer pr. uge. Fik formentligt kun bevilget fleksjob fordi jeg stod med en arbejdsgiver som ville ansætte mig på dette lave timeantal.

I dag er jeg så ledig, da min arbejdsgiver kom i økonomiske vanskeligheder. Har udtømt hele mit netværk for muligheder for at finde job og møder altid samme svar: Det er for få timer til at jeg er rentabel (kan jo ikke tjene min egen lønandel). Fleksjobbet er bevilget med 2/3 tilskud.

Nu er det så at jeg sidder fast i systemet, idet ingen vil ansætte mig med det lave timeantal. Derfor spørger jeg nu:

Hvad skal der til for at komme i arbejdsprøvning på ny? Dette med henblik på at bevise at jeg kan arbejde mere, eller modsat, at jeg ikke kan. Hvad er fremtidsudsigterne: Evig parkering på fleksydelse? Kan du hjælpe mig med at se gennem denne dræbende tåge af uvished?
Svar
Med hensyn til ny arbejdsprøvning skal du kontakte din kommune, de vil sørge for det nødvendige i den forbindelse. Hvad deres vurdering på baggrund af din historik er, ved jeg ikke, men det er den vej du skal.

Dit timetal er lavt, og måske det var en idé at undersøge mulighederne for førtidspension. Med mindre, selvfølgelig arbejdsprøvningen viser at du kan arbejde mere end de nævnte 6-9 timer om ugen.

Førtidspensionen gives, når det skønnes at der er tale om varigt tab af arbejdsevnen, eller hvor arbejdsevnen er under de rammer der findes i fleksjobordningen. I ordningen for førtidspension er det muligt at have en indtægt ved siden af sin pension, og du kan således tjene 66.500 kroner om året før det påvirker din pension.

Din pension bliver beregnet ud fra din/jeres nuværende økonomiske situation. Førtidspensionen kunne således betragtes som en forlængelse af din nuværende fleksjobordning, hvor det timetal du kan tilbyde en arbejdsgiver er relativt lille.

Som fleksjobber kan du ikke starte selvstændig virksomhed, en mulighed du har, hvis du kommer på førtidspension. Hvilket kunne betyde endnu større fleksibilitet for dig. Endvidere vil førtidspensionen give dig økonomisk vished fremover.

Det er dog vigtigt at pointere, at jeg kun ser det som en mulighed, ikke noget du automatisk kan få tildelt, samt at det er en drøftelse du skal tage med din kommune.

Held og lykke.