Gå til hovedindhold

Langtidseffekt af beta-interferon

Spørgsmål

Kender man langtidsvirkningen, efter man er stoppet med at tage interferon? Nogle læger siger at immunforsvaret er ødelagt i mindst 5 år?

Er der desuden andre bivirkninger, som man ved, er længerevarende?

Svar

Behandling med beta-interferon kan give en række bivirkninger, men de svinder i reglen betydeligt i løbet af de første måneders behandling, og i mange tilfælde forsvinder de med tiden helt.

Effekten af beta-interferon aftager, for nogle effekters vedkommende, allerede efter 12 timer, og efter 1-2 uger vil effekten af medicinen formentlig være helt væk.

Beta-interferon har ikke nogen egentlig hæmmende effekt på immunforsvaret, og det er noget sludder at immunforsvaret skulle være ødelagt efter behandling med beta-interferon. Der er efterhånden et stort antal patienter, der har været i behandling med beta-interferon i 5-10 år, og der er ikke noget der tyder på at langvarig behandling skulle medføre andre  bivirkninger end dem, der ses allerede tidligt i forløbet.