Gå til hovedindhold

Kurser inden ansættelse

Spørgsmål
Jeg er i øjeblikket i gang med min arbejdsprøvning - teknisk er jeg igennem revalideringsordningen i virksomhedspraktik for at afklare jobområder i mit fag som lærer og arbejdstid - det har jeg nu været i gang med i 3 mdr.

Ifølge min sagsbehandler er udsigten til ansøgning om fleksjob højst sandsynlig, da det i ingen af jobområderne hverken er lykkedes mig at være i de 20 timer eller at gå op i tid.

Efter Scleroseklinikkens anvisninger er jeg nu på 15 timer i nogle opgaver, som er mere skånsomme og også interessante for mig - som hhv. speciallærer og som skolebibliotekar.

Min usikkerhed består dog i, at jeg "Kun" har den almindelige læreruddannelse og de opgaver, som jeg har i praktikken, er arbejdsområder, som man vanligvis efteruddanner sig til, specialiserer sig i. Derfor er jeg bekymret for, om jeg overhovedet ville kunne få et job indenfor disse felter, som prøvningen i givet fald visiterer mig til.

På den anden side kan man selvfølgelig sige, at skolen viser mig tiltro i, at jeg er kompetent til det nu.

Mine spørgsmål er:

Når man er i fleksjob, er man så ligesom andre fastansatte også berettiget til efteruddannelse? I givet fald, er det så noget man skal særaftale inden ansættelse?

Jeg er bekendt med, at man under revalidering vil kunne tilbydes omskoling. Men det særlige ved den relevante efteruddannelse er, at det er ugekurser og enkelte dage her og der, som forløber henover et halvt eller helt skoleår - altså, at de er tilrettelagt til lærere i job.
Svar

Der er ikke noget til hinder for, at der kan ydes hjælp til kortvarige kurser, hvis man står foran ansættelse eller er ansat i fleksjob. Hjælpen skal have afgørende betydning for, at man kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. De nærmere regler fremgår af kap. 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Din kommune skal vejlede dig nærmere og det er vigtigt, at du og arbejdsgiver er orienteret om, hvilke kurser, der vil være hensigtsmæssige.