Gå til hovedindhold

Kuldeskærhed

Spørgsmål

Mit spørgsmål handler om sclerose og øget kuldeskærhed, samt kuldeskærhedens påvirkning af øvrige sclerosesymptomer.

Jeg har sclerose, og er i takt med sygdomsudviklingen blevet kuldeskær. Kuldeskærheden satte ind før jeg fik moderate begrænsninger i mobiliteten og ændrer sig ikke væsentligt i gode perioder. Bortset fra 1-2 kg tabt muskelmasse er min kropsvægt den samme som før.

Kuldeskærheden påvirker mine øvrige sclerosesymptomer, og forårsager/forværrer, blandt andet, stive muskler, spasmer, smerter m. m. i en sådan grad, at det forringer min livskvalitet betydeligt i vinterhalvåret.

Jeg prøver at afhjælpe dette med øget varmeforbrug, men det giver desværre en ekstraregning, der er til at tage og føle på. Som mange andre med sclerose, tåler jeg heller ikke for megen varme, så der er ikke tale om unødig frås.

De spredte oplysninger, jeg kan finde om emnet her i spørgepanelet, bekræfter, dels mine egne oplevelser og dels hvad jeg hører fra mange andre scleroseramte. Jeg vil dog gerne vide mere om det, samt høre om du, udover at skrive lidt mere uddybende om det her, eventuelt kan henvise til skriftlige kilder om emnet?

Svar

Kuldeskærhed ved sclerose er ikke et velbeskrevet symptom. Det set skyldes formentlig dysfunktion af det autonome nervesystem, hvilket kan føre til kolde hænder og specielt kolde ben og fødder, se dette tidligere givne svar herom: http://temp.scleroseforeningen.dk/Sp%C3%B8rgepanel/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar/L%C3%A6ger/Andre%20symptomer/Kolde%20f%C3%B8dder.aspx.

Scleroseplak der rammer i et område i hjernen, der hedder hypothalamus, kan endvidere medføre fejlregulering af den centrale kropstemperatur, omend dette formentlig er meget sjældent. Du kan læse mere om dette emne i lærebøger om MS, for eksmepel i . Du kan også søge på Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) under emner som: Temperature dysregulation/autonomic dysfunction og multiple sclerosis.

Der er ingen velbeskrevet sammenhæng mellem kuldeskærhed og andre MS symptomer.