Gå til hovedindhold

Kriterier for udbetaling ved tab af erhvervsevne og invalidepension

Spørgsmål
Jeg skriver til jer, fordi der er en hel del pensionsspørgsmål jeg ikke forstår.

Jeg er 35 år, har en datter på 2 år, med min kæreste som jeg (endnu) ikke er gift med. Herudover er jeg ansat i fleksjob (kontorjob) 25 timer om ugen.

Jeg er samtidig også i den heldige situation, at jeg har tegnet en pension gennem PFA, inden jeg fik diagnosen dissemineret sclerose i 1992, og jeg har åbenbart været mere syg, end jeg er nu, for jeg har tidligere fået halv invalidepension fra PFA.

Da jeg for 4 år siden skiftede job, fra et kontorjob på 22,5 timer om ugen, til det job jeg har i dag, vurderede PFA imidlertid at jeg ikke var berettiget til halv invaldidepension mere mere.

Der er selvfølgelig 2,5 time om ugen til forskel, og min løn i mit nuværende job er også lidt højere, plus jeg er samlevende med min kæreste i dag.

Jeg er meget i tvivl, om hvad der er den udløsende faktor for at få pensionen udbetalt: Er det timerne, er det lønnen eller eventuelt husstandsindkomsten? Jeg mener jo, at det burde være sådan, at det udelukkende er mit helbred (timerne) der er afgørende? Fra 2007, da min pension faldt væk, har jeg imidlertid virkelig været i tvivl.

Nu har min kæreste har friet til mig, hvorfor vi gerne vil gifte os. Jeg tænker dog på hvilken indflydelse det til få på en eventuel udbetaling af invalidepension, hvis min sygdomssituation forværres?

Jeg håber du vil kunne kaste en smule lys over min situation, så jeg ikke længere skal gå og være i tvivl om disse ting, blandt andet at tænke på om jeg overhovedet tør gifte mig. For hvis det får økonomisk negativ indflydelse på mit/vores liv, kan det måske bedre betale sig, at nøjes med det testamente vi i forvejen har tegnet og ”kun” mangler krydslivsforsikringer på hinanden.
Svar
Kravet til fuld udbetaling er normalt at man er uarbejdsdygtigt med 50% eller 2/3, afhængig af ordningen man er omfattet af.

Baseret på de timer du har haft i de 2 jobs, har du ikke, på baggrund af timeantallet været uarbejdsdygtig med mere end 50% i nogle af stillingerne. Dog er det sådan at forsikringen også dækker ved midlertidig uarbejdsdygtighed, så hvis du har gået hjemme, sygemeldt sammenhængende i mere end 3 måneder, har du jo i denne periode været uarbejdsdygtig med 100% og dermed været berettiget til udbetaling.

Det er forskelligt hvad pensionsselskaberne kigger på ved ansøgning af udbetaling både for så vidt angår om det er midlertidigt eller varigt og om det er arbejdstimer, løn m.m., så kan ikke rigtig afgøre det for dig.

Hvad angår invalidepension (førtidspension) er der 2 satser; den ene hvis man er enlig, det vil sige ikke er gift eller samlevende og den anden hvis man er samlevende eller gift. Det er den sidste du befinder dig i hvad enten du er gift eller samlevende, så et giftemål får ikke indflydelse herpå.

Din udbetalingsstørrelse ved førtidspension er afhængig af din samleveres/ægtefælles indtægt og egen indtægt, for eksempel fra en invaliderente eller tab af erhvervsevneforsikring.