Gå til hovedindhold

Kreditorbeskyttelse og delvis overdragelse af kolonihavehus til ven

Spørgsmål

Jeg har for kreditorbeskyttede midler erhvervet et kolonihavehus, der ligger på andelsjord. Jeg har en ven, der har gæld til det offentlige. Kan hans kreditorer gøre udlæg i huset, hvis han bliver skrevet på kolonihavebeviset som medejer? Han skal ikke betale noget til mig. Formålet er alene at han vederlagsfrit kan benytte huset, uden at vi kommer i konflikt med kolonihaveforeningens vedtægter, hvoraf det fremgår, at man ikke må udlåne sin kolonihave.

Svar

Hvis din ven bliver registreret som ejer af kolonihaven, så vil de kreditorer som han måtte have, kunne gøre udlæg i kolonihaven. Det forhold at han ikke har betalt noget for kolonihavehuset har ingen betydning i den sammenhæng, og det forhold at du måtte have erhvervet kolonien med kreditorbeskyttede midler, har heller ingen betydning i den forbindelse.

I skal også være opmærksomme på, at hvis du lader din ven registrere på kolonihavehuset, uden vederlag, kan det få betydning i forhold til SKAT. I risikerer at SKAT vil betragte denne adfærd som en gave, som vil blive beskattet hos din ven.

Herudover kan det give problemer i forhold til et eventuelt fremtidigt salg, hvis din ven står registreret som ejer af kolonihavehuset. Du kan risikere, at din ven måske ikke vil medvirke til, at du sælger kolonihavehuset.