Gå til hovedindhold

Krav fra Jobcentret

Spørgsmål
Jeg står i den uheldige situation, at jeg er uden job. Jeg er nu nået til "at være aktiv", så jeg er sendt på kursus i jobsøgning og vejledning. Jeg var egentlig ret positivt indstillet, selvom det jo ikke lige er det man drømmer om, men fandt ud af at formålet med kurset er, at jeg skal i løntilskud!
Efter hvad jeg ved, og kan læse mig til i lovgivningen, skal jeg kun aktiveres i minimum 4 uger, men på jobcenteret siger de, at jeg mister mine dagpenge, hvis ikke jeg tager et løntilskud. Kan det være rigtigt?

Jeg vil meget gerne undgå det da:
1: Jeg er meget modstander af det generelt, da jeg mener, at et løntilskudsjob, tager mange reelle stillinger, og
2: Jeg har stadig en smule eftervirkninger efter mit seneste attak, og kan ikke klare et hvilket som helst job, og lige nu har jeg ikke meget indflydelse på, hvad der sker.

Jeg kan selvfølgelig bare sygemelde mig, da jeg stadig er træt og det ene ben snurrer og er tungt, men da jeg bor i en kommune, hvor sygdomsramte bliver betragtet som skidt, magter jeg simpelthen ikke, at skulle trækkes igennem det hele igen.  Og så ville jeg jo rigtig gerne finde mig et arbejde, som jeg kan klare.
Svar
Som du skriver er du arbejdsløs og er til rådighed for arbejdsmarkedet. Efter beskæftigelsesindsatsloven skal Jobcentret give tilbud om vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Du er ikke den eneste, der ikke synes, at ansættelse med løntilskud er vejen til fast ansættelse, men det er et krav i lovgivningen. Den overordnede holdning er den, at ansættelse med løntilskud er "en genvej til arbejde på ordinære vilkår".   
Du er nødt til at følge den plan, der lægges. I modsat fald kan det få konsekvenser for din udbetaling.  

Du skriver, at du har symptomer fra sclerose, som giver problemer i dagligdagen, men ikke af et omfang, hvor en sygemelding vil være relevant. Når man modtager sygedagpenge skal der også ske en afklaring, herunder om man kan betragtes som sygemeldt i dagpengelovens forstand. Jeg opfatter det sådan, at du "befinder dig mellem 2 stole", hvor du har svært ved at finde ud af, hvilket arbejde, du har mulighed for.  

Det er en rigtig svær situation, som du befinder dig i og jeg forstår godt, at du rigtig gerne vil have et arbejde, som du kan klare.  

Det kan være svært at overskue situationen og tit svært at finde ud af selv. Jeg ved ikke om du på noget tidspunkt har overvejet en indlæggelse på et af Sclerosehospitalerne. Her kan være mulighed for - uden for hjemmets rammer - at få afprøvet nogle personlige ting, som måske kan hjælpe til at komme videre efterfølgende.  

Du kan læse mere om Sclerosehospitalerne på deres hjemmeside http://temp.scleroseforeningen.dk/sclerosecentrene,-d-,dk.aspx.