Gå til hovedindhold

Kørselsbehov

Spørgsmål

Jeg har varigt nedsatte psykiske og fysiske problemer. Som en del af dette har jeg blandt andet store gangproblemer (falder når jeg går). Jeg fik, i et forsøg på at bedre dette, foretaget en operation i ryggen. Denne havde dog ingen effekt, hvorfor jeg nu altid bruger stok.

Grunden til at jeg skriver her, er at jeg påtænker at søge om støtte bil. På ansøgningsskemaet skal jeg skrive noget omkring . Mit spørgsmål er nu: Hvad skal jeg skrive der?

Svar

De generelle betingelser for støtte til bil er omtalt på Scleroseforeningens hjemmeside under Faktasider om sociale emner. Du finder Faktasiderne under "Spørg Eksperterne" og i højre menu "Se faktasiderne her". Her findes ligeledes en Faktaside om kørekort.

Du spørger specielt til beskrivelse af kørselsbehov. Der skelnes mellem, om kørselsbehov skal ses i sammenhæng med arbejde eller personer uden arbejde, såkaldt trivselsmæssige forhold.

Støtte til bil skal tilsigte at forøge eller bevare udfoldelsesmulighederne og dermed medvirke til, at man kan leve så tæt på det normale som muligt. Det afgørende er om kørsel i egen bil sammenholdt med den funktionsnedsættelse, som ansøger har, er af tilstrækkeligt omfang til, at der reelt kan blive tale om en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse.

Kørselsbehov kan være til og fra behandlinger (fysioterapi, tandlæge og lignende) læge, kontrol på neurologisk afdeling., sociale aktiviteter såsom familie- vennebesøg, hente/bringe børn, indkøb, fritidsinteresser, bibliotek, frisør o.s.v. Rigtig mange kommuner anvender en speciel formular, hvor aktiviteter nedfældes med angivelse af ca. afstand.

Kommunen skal ved bedømmelse af mulighed for støtte til bil, samtidig vurdere om andre befordringsmuligheder, herunder trafikselskabernes handicapkørsel, kan dække behovet.

Husk, at du har ret til aktindsigt i de sagsakter, som ligger til grund for behandling af sag om støtte til bil.