Gå til hovedindhold

Kørepose

Spørgsmål
Kan det være rigtigt, man ikke længere kan få tilskud til kørepose til en minicrosser, eller er det afhængig af hvilken kommune man bor i?
Svar

Afgørelse om kørepose er ikke afhængig af, hvilken kommune du bor i, men afgøres individuelt afhængig af den enkeltes forhold. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 624 af 15.6.2006 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 11: "Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne". Eksempler fremgår af vejledning nr. 6 til serviceloven af 5.12.2006, og her er anført, at det drejer sig om regnslag til kørestole, køreposer og lignende".

Du skal bede om en konkret skriftlig afgørelse, med henvisning til lovhjemmel og begrundelse for afslag. Herudover skal der vedlægges en klagevejledning. Du vil så ud fra denne afgørelse kunne vurdere, hvorvidt du bør klage over afgørelsen.