Gå til hovedindhold

Kørekortfornyelse og medicin

Spørgsmål

Kan ikke få fornyet kørekortet, fordi jeg får Marinol. Har haft sclerose siden 2003 og har siden da fået Marinol, og uden problemer fået fornyet kørekortet hvert andet år. I 2005/06 var jeg til vejledende helbredsmæssig køretest uden problemer. På det tidspunkt fik jeg 50% mere Marinol end jeg gør i dag.

Nu har jeg fået afslag, fordi sundhedsstyrelsen ikke kan anbefale kørekort til nogen kategori med begrundelsen om behandling med Marinol. Dette har Sydøstjyllands Politi valgt at lægge vægt på, selv om min egen læge, som kender mig godt, har konkluderet, at min helbredstilstand IKKE generelt er hindrende for udstedelse eller fornyelse af kørekortet, at min tilstand er stationær, og at han IKKE anbefaler vejledende helbredsmæssig køretest. Under supplerende bemærkninger har han skrevet at jeg "får Marinol 2,5mg x 4 dagl til smertebehandling. INGEN SLØVENDE EFFEKT."

Det vil være en mindre katastrofe, hvis jeg mister kørekortet, da jeg er afhængig af bilen til transport til fys 3 gange og ridning 1 gang ugentlig. Jeg vil selvfølgelig klage over afgørelsen, men hvordan griber jeg det an?

Svar

Klageinstans er Rigspolitichefen, se bekendtgørelse herom https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123635#K8.

Herudover vil jeg henvise til tidligere svar vedr. bilkørsel og Marinol, der fortsat er gældende. Læs spørgsmål og svar her

http://www.scleroseforeningen.dk/da/Spoerg-eksperterne/Netraadgivning/S…